Foto: Gustaf Hellsing

Vetenskap och existens

Vad är det att vara människa? Ett lyckligt liv är ingen garanti i en tillvaro som fylls med svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Inspelningar från Svenska kyrkans scen Se människan på Bokmässan där forskare och skönlitterära författare söker svar på frågan.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2023 

Joel Halldorf 

Kunde Jesus läsa? Hur kan vår andliga tradition utvecklas i skärmarnas och pixlarnas tid? Med Bokens folk tas läsare med på en resa i läsningens historia. Boken tar avstamp i den första revolutionen – hur de första kristna valde kodexen före rullen – och spänner över hela den bokliga europeiska kulturen. Från antik tid och medeltid till boktryck och digitalisering. Joel Halldorf i samtal med Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiske sekreterare.

Medarrangör Fri Tanke

Lena Andersson

I en tid när AI-robotar nått nästa nivå av sofistikation blir det författarens uppgift att ständigt påminna om vad som gör människan till människa. I en rad sammanhängande berättelser skildras människor som försöker stå ut i sina kroppar, som betraktar varandra och betraktas, som noga lyssnar av det som inte sägs medan de försöker förstå det som sägs. Människor som vill ha kontakt till varje pris. Lena Andersson i samtal med Antje Jackelén, teologie doktor och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2022 

Lotta Lundberg

Hur ser friheten ut när man är fri? Sex kvinnor samlas i Kapstaden för att segla över Atlanten. De är fullständiga främlingar för varandra. De flesta är över femtio, på andra sidan karriär och familjeliv. I kontakt med elementen – stormen, havets djup, himlens väldighet – faller fernissan snabbt av och det som besättningen bär inom sig spelas upp. Vilka blir vi då? Ett existentiellt äventyr ombord på en segelbåt. Lotta Lundberg i samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen.

Jonas Jonasson

Domedagsprofeten Petra, den måttligt begåvade mästerkocken Johan och 75-åriga bloggdrottningen Agnes ger sig ut på resa i Europa, i ett sista ärende innan jorden går under. Givetvis går inget som planerat. I en tid av stora samhällsförändringar, polarisering, pandemi, väpnade konflikter och rädsla inför framtiden, hur kan vi bäst använda humorn för att nå fram? Och kan människor verkligen bli tröstade av en god bok? Jonas Jonasson i samtal med Åke Bonnier, biskop i Skara stift.

Niklas Ekdal

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Från Dante till pandemin, från politiken till filosofin, leds vi på en resa genom vår tids största frågor: Vilka är vi? Och hur blev vi så här? Hur vi levde är en rannsakan av samtiden och vår tids syn på livet och vad som gör livet värt att leva. Niklas Ekdal i samtal med Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.

Eva Ström

Eva Ströms dikter från pandemiåren tar avstamp under träden, under lönnarna, kastanjerna, lindarna, popplarna, ekarna, valnötsträden, tallarna, granarna, robiniorna, bokarna, alarna och under den första asken. De talar om nuets plågor men också om uråldriga myter, helgon och himlakroppar. I sin senaste diktsamling ser författaren på tillvaron med drömmens gränslöshet, med ursinne, extas och humor. Eva Ström i samtal med Lena Sjöstrand, teologie doktor och präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Anders Rosengren

Vad är det egentligen vi vill uppnå med alla hälsomål? Hur påverkar stress och motion varandra och hur färgar din syn på tillvaron i stort dina matvanor. Vi glömmer lätt att den existentiella dimensionen är en förutsättning för god hälsa. Här vävs vetenskaplig kunskap ihop med existentiella frågor utifrån Dag Hammarskjölds Vägmärken, utifrån en hälsosyn som handlar mer om helhet och andlig mognad, och mindre om mätvärden. Anders Rosengren i samtal med Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Andrea Lundgren

Skogen är Melas värld. Där finns de tysta tallarna, den mjuka mossan, fåglarna och alla myllrande småkryp, där finns berget som en gång slukade henne, men sedan lät henne gå. Som vuxen tvingas Mela tillbaka till sitt barndomslandskap. Ur de gamla rummen stiger en berättelse fram om mörker och längtan. Om ett ensamt barn som oväntat får en bror hon avskyr, men långsamt tvinnas samman med. Andrea Lundgren i samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrkoförsamling, med ansvar för kulturfrågor

Klas Östergren

Vad är priset för trygghet och går det att försäkra sig mot det onda utan att skapa nya former av ondska? Detta är bland annat ämnet i Klas Östergrens roman, som spinner vidare på ett 50 år gammalt fiktivt mord, iscensatt av konstnären Björn Lövin. Genom att söka gåtans lösning sätts fokus på trygghet och vad det egentligen innebär i ett samhälle, politiskt och personligen. Klas Östergren i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

Olivia Bergdahl

En roman om den högsta lyckan och den djupaste oron. Om allt man vill berätta för barnet man bär på och ett sökande efter de rätta frågorna – och vad som vad som händer när man får en cancerdiagnos mitt under graviditeten. Att inse att det inte bara är liv som växer i kroppen utan också död. En dialog mellan mamman och fostret om allt det som är grunden för vår existens. Olivia Bergdahl i samtal med Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.

Steve Sem-Sandberg

Jean-Jacques Rousseau är en av Europas mest omtalade personer. Hösten 1765 tillbringar han 45 dagar på ön Ile Saint- Pierre på flykt undan offentligheten efter att hans upplysta resonemang om religion väckt anstöt och han anklagats för att vara en avfälling. Livet på ön är en tillflykt, men snart kan filosofen inte fly längre. Oceanen är en roman om en kompromisslös solitär. Steve Sem-Sandberg i samtal med Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

Mikael Kurkiala och Camilla Lif

Coronapandemi, krig och klimatförändringar påminner oss om döden som ett kollektivt problem. Samtidigt blir de gemensamma riterna för död, förlust och sorg allt mer marginaliserade. Vilka former för att möta döden växer fram i katastrofernas spår? Hur hanterar vi sorgen över förlorade världar och arter? Mikael Kurkiala, redaktör för antologin Dödens återkomst, och Camilla Lif, som skrivit kapitlet Requiem över en hemkänsla, samtalar med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Samtal från Se människan-scenen på 2021 års bokmässa

Malte Persson

Malte Persson skriver om framtiden och det förflutna och mänskligheten som kläms mellan dem. Undergången är en lika lekfull som fruktansvärd färd på vers genom rum och tid – från corona till big bang – och till det tankens bråddjup där allt försvinner. Samtalsledare är Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Klas Östergren

Klas Östergren roman Två pistoler, handlar om Adolf Fredrik Munck – överståthållare, Gustav III:s ""bistånd"" i tronföljarfrågan och enligt C J Love Almqvist fadern till Tintomara i Drottningens juvelsmycke. En existentiell livsberättelse vid dödens rand; hur berättar man fram meningen ur ett liv? Klas Östergren i ett samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Peter Strang

Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt. Lisbeth Gustafsson, som tillsammans med Kerstin Enlund skrivit Leva med ovisshet, samtalar med cancerläkaren och författaren Peter Strang om existentiell hälsa och om livets mening.

Lisa Kirsebom och Andreas Ekström

Svenskarna är ett av världens mest donationspositiva folk, men inte många vet hur många organ som går till spillo. Det handlar om medicin, säkerhet och regler, om självbestämmande, respekt och integritet. Om vår rädsla för döden, vår otrygghet. Författaren Lisa Kirsebom och hennes nyligen organtransplanterade man, journalisten och författaren Andreas Ekström, i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Lars Lilliestam

Vad händer med oss när vi lyssnar på musik? Och hur beskriver vi våra upplevelser? Professor emeritus i musikvetenskap Lars Lilliestam har diskuterat detta i detalj med tio personer med fokus på temat musik, hälsa och livsåskådning. Här samtalar han med Cecilia Nyholm, präst i Göteborgs stift.

Ola Sigurdson

I trebandsverket Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens diskuterar teologen Ola Sigurdson vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna uppfatta något som roligt. Det rör sig om en historisk, filosofisk, psykoanalytisk och teologisk exposé av människan som ett humoristiskt väsen och hur hon måste vara utom sig själv för att vara sig själv. Ola Sigurdson i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Antje Jackelén och Hans Liljenström

Nästan alla människor upplever frihet att inom vissa gränser tänka, tro och handla som man vill. Därav följer också ett personligt ansvar. Men har vi människor verkligen denna frihet? Vad säger vetenskap och forskning? Och hur påverkar svaret på dessa frågor hur vi kan hantera samtidens globala utmaningar? Direktor för Sigtunastiftelsen Alf Linderman samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén, och professor och biofysiker Hans Liljenström.

Matti Ollikainen

Matti Ollikainen reflekterar över de omvälvande situationer som tillsammans bildar ett liv. Om sitt forna missbruk och förlusten av en nära vän och bandkollega. Men här finns också plats för de fina stunderna från barndomen i norr som format honom som textförfattare och människa. Hör honom i ett samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Se människan samtal från 2020 års digitala bokmässa

Antje Jackelén

Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer, samhälle och mänsklighet – och som kyrka. I pandemins skugga väcks många teologiska frågor. I boken Otålig i hoppet behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor. I Dagen Nyheter har man under våren kunnat läsa 19 svenska och internationella författares tankar om pandemin. Texterna finns nu samlade i Corona – 19 författare om krisen. Antje Jackelén och Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, samtalar här om pandemin – och teologin.

Werner G Jeanrond

Var uppstår framtidshopp bland människor? Werner G. Jeanrond utforskar kärleken som hoppets grogrund och berör hopp från ett existentiellt, andligt och politiskt perspektiv. Hoppet står alltid i relation till såväl historia, nutid, framtid och till våra relationer, såväl till varandra som till Gud. Samtalsledare är Kamilla Skarström Hinojosa, lektor i den Hebreiska bibeln vid Göteborgs universitet.

 

Martin Hägglund och Antje Jackelén

Filosofen Martin Hägglund förklarar hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. I stället för en religiös tro på evigheten bör vi fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid. I ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén under ledning av journalisten Mats Almegård. - 45 minuter.

Ulf Danielsson

Kan fysiken förklara människans inre upplevelser av världen? Ulf Danielsson berättar om vårt underliga och fantastiska universum med ett nytt grepp som tar medvetandet och världen vi lever i på blodigt allvar. Han samtalar med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

 

 

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark i ett samtal med Per Starke, bitr. utvecklingschef, Svenska kyrkan på nationell nivå, om det professionella omdömet och vad det betyder, hur det står i relation till allt vi inte vet, och hur det borde omvärderas och få en större roll i dagens samhälle och yrkesliv.

Nina Burton

Nina Burton närmar sig i essäistiska och kunskapsfyllda berättelser biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald. I sommarstugan och i den omgärdande naturen bekantar hon sig med arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Nina Burton samtalar med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

 

Bernt Hermele

Våren 2020 har det gått 75 år sedan andra världskrigets slut, och de som kan vittna om Förintelsen blir allt färre. Journalisten och författaren Bernt Hermele och fotografen Cato Lein har i Överlevarna samlat 95 berättelser från den sista generationen förintelseöverlevare. Bernt Hermele i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

 

Se människan scen från bokmässan 2018 och 2019

Torbjörn Tännsjö 

I del två av Torbjörn Tännsjös intellektuella memoar, belyser han flera svåra moraliska ställningstaganden som debatteras i media, så som abort och aktiv dödshjälp. Samtalsledare: KG Hammar.

Maria Küchen

50 år efter den första månlandningen har rymdens gåtfullhet inte släppt sitt grepp kring oss. Rymdens alfabet är Maria Küchens filosofiskt reflekterande berättelse om människans relation till det outforskade. Samtal med Magnus Sundell. 

Bengt Kristensson 

Vetenskapen både hyllas och ifrågasätts, och pendlar mellan tvärsäkerhet och resignation. Filosofen Bengt Kristensson Uggla vill göra upp med den dominerande berättelsen om vetenskapens roll. Han talar med Jakob Wirén.

Andreas Ekström

Andreas Ekström samtalar med Lena Sjöstrand om att gå vilse mellan digitalitet och mänsklighet, om att hitta bland kartor, musik, verkligheter och konst. Det handlar också om möten med människor som letat – och hittat.

Ulf Jonsson SJ 

Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Hans bok behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Han talar med Björn Vikström.

Tomas Bannerhed

Boken med titeln Lugnet handlar om Urban, som sökt sig till staden för att få uppleva den stora friheten, men som alltmer fylls av besvikelse. En berättelse om vilsenhet, existentiell kris och äggstöld. Tomas Bannerhed i samtal med Dan-Erik Sahlberg. 

Björn Ranelid

Björn Ranelid har skrivit en berättelse från det Malmö han älskar. I boken Fantastiska kvinnor i vattentornet är ett vittnesmål som tänjer på gränserna för vad naturvetenskapen kan förstå. I ett samtal med Martin Lind.

Theodor Kallifatides

I författarens version av Iliaden får läsaren lika mycket spänning, krig och grymheter som livsvisdom om kärlek och sorg och om att vara människa. I ett samtal med Erika Hedenström.

Mikael Kurkiala

Vårt samhälle erbjuder oss ett överflöd på snart sagt allt utom andrum och livsmening. I sin nya bok När själen går i exil utforskar kulturantropologen Mikael Kurkiala de existentiella utmaningar som vårt moderna samhälle ställer oss inför. Han talar med David Karlsson.

Lars Björklund och Kerstin Dillmar 

Varför känner vi oss besvikna över livet trots att vi aldrig fått löfte om att det skulle bli annorlunda? Lars Björklund och Kerstin Dillmar samtalar med Brita Häll om sin bok Rum för livet. De menar att människor i dag behöver ett existentiellt rum där alla våra tankar och frågor kan uttryckas.