Foto: Gustaf Hellsing

Vetenskap och existens

Vad är det att vara människa? Ett lyckligt liv är ingen garanti i en tillvaro som fylls med svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Inspelningar från Svenska kyrkans scen Se människan på bokmässan där forskare och skönlitterära författare söker svar på frågan.

Samtal från Se människan scenen på 2021 års bokmässa

Malte Persson

Malte Persson skriver om framtiden och det förflutna och mänskligheten som kläms mellan dem. Undergången är en lika lekfull som fruktansvärd färd på vers genom rum och tid – från corona till big bang – och till det tankens bråddjup där allt försvinner. Samtalsledare är Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Klas Östergren

Klas Östergren roman Två pistoler, handlar om Adolf Fredrik Munck – överståthållare, Gustav III:s ""bistånd"" i tronföljarfrågan och enligt C J Love Almqvist fadern till Tintomara i Drottningens juvelsmycke. En existentiell livsberättelse vid dödens rand; hur berättar man fram meningen ur ett liv? Klas Östergren i ett samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Peter Strang

Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt. Lisbeth Gustafsson, som tillsammans med Kerstin Enlund skrivit Leva med ovisshet, samtalar med cancerläkaren och författaren Peter Strang om existentiell hälsa och om livets mening.

Lisa Kirsebom och Andreas Ekström

Svenskarna är ett av världens mest donationspositiva folk, men inte många vet hur många organ som går till spillo. Det handlar om medicin, säkerhet och regler, om självbestämmande, respekt och integritet. Om vår rädsla för döden, vår otrygghet. Författaren Lisa Kirsebom och hennes nyligen organtransplanterade man, journalisten och författaren Andreas Ekström, i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Lars Lilliestam

Vad händer med oss när vi lyssnar på musik? Och hur beskriver vi våra upplevelser? Professor emeritus i musikvetenskap Lars Lilliestam har diskuterat detta i detalj med tio personer med fokus på temat musik, hälsa och livsåskådning. Här samtalar han med Cecilia Nyholm, präst i Göteborgs stift.

Ola Sigurdson

I trebandsverket Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens diskuterar teologen Ola Sigurdson vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna uppfatta något som roligt. Det rör sig om en historisk, filosofisk, psykoanalytisk och teologisk exposé av människan som ett humoristiskt väsen och hur hon måste vara utom sig själv för att vara sig själv. Ola Sigurdson i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Antje Jackelén och Hans Liljenström

Nästan alla människor upplever frihet att inom vissa gränser tänka, tro och handla som man vill. Därav följer också ett personligt ansvar. Men har vi människor verkligen denna frihet? Vad säger vetenskap och forskning? Och hur påverkar svaret på dessa frågor hur vi kan hantera samtidens globala utmaningar? Direktor för Sigtunastiftelsen Alf Linderman samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén, och professor och biofysiker Hans Liljenström.

Matti Ollikainen

Matti Ollikainen reflekterar över de omvälvande situationer som tillsammans bildar ett liv. Om sitt forna missbruk och förlusten av en nära vän och bandkollega. Men här finns också plats för de fina stunderna från barndomen i norr som format honom som textförfattare och människa. Hör honom i ett samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Se människan samtal från 2020 års digitala bokmässa

Antje Jackelén

Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer, samhälle och mänsklighet – och som kyrka. I pandemins skugga väcks många teologiska frågor. I boken Otålig i hoppet behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor. I Dagen Nyheter har man under våren kunnat läsa 19 svenska och internationella författares tankar om pandemin. Texterna finns nu samlade i Corona – 19 författare om krisen. Antje Jackelén och Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, samtalar här om pandemin – och teologin.

Werner G Jeanrond

Var uppstår framtidshopp bland människor? Werner G. Jeanrond utforskar kärleken som hoppets grogrund och berör hopp från ett existentiellt, andligt och politiskt perspektiv. Hoppet står alltid i relation till såväl historia, nutid, framtid och till våra relationer, såväl till varandra som till Gud. Samtalsledare är Kamilla Skarström Hinojosa, lektor i den Hebreiska bibeln vid Göteborgs universitet.

 

Martin Hägglund och Antje Jackelén

Filosofen Martin Hägglund förklarar hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. I stället för en religiös tro på evigheten bör vi fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid. I ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén under ledning av journalisten Mats Almegård. - 45 minuter.

Ulf Danielsson

Kan fysiken förklara människans inre upplevelser av världen? Ulf Danielsson berättar om vårt underliga och fantastiska universum med ett nytt grepp som tar medvetandet och världen vi lever i på blodigt allvar. Han samtalar med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

 

 

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark i ett samtal med Per Starke, bitr. utvecklingschef, Svenska kyrkan på nationell nivå, om det professionella omdömet och vad det betyder, hur det står i relation till allt vi inte vet, och hur det borde omvärderas och få en större roll i dagens samhälle och yrkesliv.

Nina Burton

Nina Burton närmar sig i essäistiska och kunskapsfyllda berättelser biologins ofattbara sinnrikhet och mångfald. I sommarstugan och i den omgärdande naturen bekantar hon sig med arter av olika slag, alla med sina skilda språk. Nina Burton samtalar med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

 

Bernt Hermele

Våren 2020 har det gått 75 år sedan andra världskrigets slut, och de som kan vittna om Förintelsen blir allt färre. Journalisten och författaren Bernt Hermele och fotografen Cato Lein har i Överlevarna samlat 95 berättelser från den sista generationen förintelseöverlevare. Bernt Hermele i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

 

Se människan scen från bokmässan 2018 och 2019

Torbjörn Tännsjö 

I del två av Torbjörn Tännsjös intellektuella memoar, belyser han flera svåra moraliska ställningstaganden som debatteras i media, så som abort och aktiv dödshjälp. Samtalsledare: KG Hammar.

Maria Küchen

50 år efter den första månlandningen har rymdens gåtfullhet inte släppt sitt grepp kring oss. Rymdens alfabet är Maria Küchens filosofiskt reflekterande berättelse om människans relation till det outforskade. Samtal med Magnus Sundell. 

Bengt Kristensson 

Vetenskapen både hyllas och ifrågasätts, och pendlar mellan tvärsäkerhet och resignation. Filosofen Bengt Kristensson Uggla vill göra upp med den dominerande berättelsen om vetenskapens roll. Han talar med Jakob Wirén.

Andreas Ekström

Andreas Ekström samtalar med Lena Sjöstrand om att gå vilse mellan digitalitet och mänsklighet, om att hitta bland kartor, musik, verkligheter och konst. Det handlar också om möten med människor som letat – och hittat.

Ulf Jonsson SJ 

Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Hans bok behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Han talar med Björn Vikström.

Tomas Bannerhed

Boken med titeln Lugnet handlar om Urban, som sökt sig till staden för att få uppleva den stora friheten, men som alltmer fylls av besvikelse. En berättelse om vilsenhet, existentiell kris och äggstöld. Tomas Bannerhed i samtal med Dan-Erik Sahlberg. 

Björn Ranelid

Björn Ranelid har skrivit en berättelse från det Malmö han älskar. I boken Fantastiska kvinnor i vattentornet är ett vittnesmål som tänjer på gränserna för vad naturvetenskapen kan förstå. I ett samtal med Martin Lind.

Theodor Kallifatides

I författarens version av Iliaden får läsaren lika mycket spänning, krig och grymheter som livsvisdom om kärlek och sorg och om att vara människa. I ett samtal med Erika Hedenström.

Mikael Kurkiala

Vårt samhälle erbjuder oss ett överflöd på snart sagt allt utom andrum och livsmening. I sin nya bok När själen går i exil utforskar kulturantropologen Mikael Kurkiala de existentiella utmaningar som vårt moderna samhälle ställer oss inför. Han talar med David Karlsson.

Lars Björklund och Kerstin Dillmar 

Varför känner vi oss besvikna över livet trots att vi aldrig fått löfte om att det skulle bli annorlunda? Lars Björklund och Kerstin Dillmar samtalar med Brita Häll om sin bok Rum för livet. De menar att människor i dag behöver ett existentiellt rum där alla våra tankar och frågor kan uttryckas.