Foto: Magnus Aronson

Tro, andlighet och gudsrelation

Var finns andrummen i vår tid? Är klimatengagemang tecken på ett andligt uppvaknande? På Svenska kyrkans scen Se människan samtalar författare och forskare om livets mysterium och Gud.

Se människan scen från 2020 års digitala bokmässa

Martin Lönnebo

”Vi lever i en tid då många tycker att människan är det största hotet mot livet för alla. Än fler tror att livet är meningslöst. En sådan uppgivenhet är farlig, även för djuren och växterna.” Martin Lönnebo uppmanar till eftertanke både när det gäller själen och skapelsen, utifrån vår tids perspektiv. Han samtalar med Eva Staxäng, kommunikatör i Allerums pastorat och projektledare för Hjärta Göteborg.

 

Martin Modéus

Jag orkar inte be. Jag hinner inte be. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad är bön för något? Borde det inte vara ett kravlöst samtal? Är det möjligt att dela ”hjärtats samtal” med varandra eller handlar det om en relation mellan människa och Gud? Ett samtal mellan biskop Martin Modéus och Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

 

David Thurfjell 

Varför blev naturen den mest självklara platsen för existentiella djuperfarenheter? Vår nya religion? David Thurfjell undersöker de sekulära postkristna svenskarnas relation till skogen och den historia som skapat denna. Samtalspartner är Per Starke, bitr. utvecklingschef, Svenska kyrkan på nationell nivå.

 

Dominik Terstriep 

Etty Hillesum dog i Auschwitz men lever kvar genom sina dagböcker. Hennes tankar, känslor och tro utvecklas oerhört snabbt: från habegär till universell kärlek, från uppgivenhet till mod, från agnosticism till gudstro. Dominik Terstriep i ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

 

Elsie Johansson och Daniel Östersjö

När musikern Daniel Östersjö upptäckte Elsie Johanssons författarskap slog det an en ton hos honom, och han tonsatte ett tiotal av hennes dikter. När Elsie Johansson fick höra sina dikter som sånger blev hon inspirerad, och skrev ytterligare dikter. Nu har sångerna och Elsie Johanssons inläsningar blivit en cd – Fönsterspringan, Daniel Östersjö sjunger Elsie Johansson. En författare och en musiker i ett samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrka med ansvar att driva kulturfrågor.

 

Annika Norlin

I Annika Norlins novellsamling skildras en samling människor i rörelse, på skav mot tillvaron. Karaktärerna befinner sig i en turnébuss på väg till Österrike, eller på en sorgevandring genom Norrlands inland. Det handlar om vänskap och sorg, om framgångar och grämelse och om aliens vid Piteälven. Samtalsledare är KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

 

Ola Larsmo

Den fattige Uppsalabon Knut Broady emigrerade tidigt, men under resan till det nya landet förlorade han allt. På väg att gå under i New York möter han Gud. Han får kallelsen att slåss mot slaveriet, vilket leder honom ut på inbördeskrigets slagfält. Ola Larsmo samtalar med Elisabet Pettersson, programchef för prästutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund, om ett spännande emigrantöde.

Pekka Mellergård

Jag tror för att förstå handlar om ett beslut att återvända till barndomstron. Eller kanske snarare att ta en alltmer slumrande tro på nytt allvar. För många blev hans livsförändring svår att förstå och man undrade: varför religiös, och varför kristen? Pekka Mellergård i ett samtal med Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen.

 

Tomas Sjödin

Så mycket förstånd, klokskap och mod föds ur stillheten och tystnaden, skriver pastor Tomas Sjödin, aktuell med Ljudet av tystnad , en personlig berättelse om konsten att värna det inre livets helhet i en fragmentariserad tid. Ett samtal om tystnaden under ledning av Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Magnus Malm

Magnus Malm arbetar med ekumeniska retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare. Fri att tjäna (del 2) bygger på författarens arbete under 30 år. Utifrån sina erfarenheter tecknar han här konturerna av ett hållbart ledarskap i en ny tid, där kanske utmaningarna för kyrkan är större än någonsin. I ett samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

 

 

Se människan scen från bokmässan 2018 och 2019

Patrik Svensson

Patrik Svensson har skrivit om ålen, ett naturvetenskapligt mysterium. En bok om livet och döden, om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. Han talar med Lena Sjöstrand. 

Björn Wiman

Under stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle. Björn Wiman talar med KG Hammar.

Karin Johannesson 

Hur behöver kyrkan förnyas för att vi ska få den andliga vägledning vi behöver? Karin Johannesson utgår från 1500-talsmystikerna Teresa av Avila och Johannes av Korset samt Martin Luthers teologi i sin bok Thérèse och Martin, Karmel och reformationen i nytt ljus. Hon samtalar med KG Hammar.

Mikael Kurkiala 

Vårt samhälle erbjuder oss ett överflöd på snart sagt allt utom andrum och livsmening. I sin bok När själen går i exil utforskar kulturantropologen Mikael Kurkiala de existentiella utmaningar som vårt moderna samhälle ställer oss inför. Han talar med David Karlsson.

Suzanne Brøgger

Med romanerna Crème Fraîche, Ja och Transparence påverkade Suzanne Brøgger en hel generation läsares syn på relationer, frihet, sex och skapande. Nu har hon skrivit samman dem i ett nytt ljus i nya boken Koral. Hon samtalar med Ludvig Lindelöf. 

Lars Björklund och Kerstin Dillmar 

Varför känner vi oss besvikna över livet trots att vi aldrig fått löfte om att det skulle bli annorlunda? Lars Björklund och Kerstin Dillmar samtalar med Brita Häll om sin bok Rum för livet. De menar att människor i dag behöver ett existentiellt rum där alla våra tankar och frågor kan uttryckas.

Kayo Mpoy

Kayo Mpoyis debutroman Mai betyder vatten. Boken handlar om skolflickan Adi som bor i Dar es-Salaam i en familj präglad av smärtan efter århundraden av övergrepp och våld. Överallt finns myterna och förbannelserna som lever kvar. Och Gud som ser den mörka hemlighet som Adi vill gömma. Kayo Mpoyi talar med Erika Hedenström. 

Ulf Jonsson SJ

Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Hans bok behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Han talar med Björn Vikström. 

Caroline Krook 

Ingmar Bergmans personliga tro var full av motsägelser. Ett samtal mellan Caroline Krook och Ludvig Lindelöf om Bergmans tro och tvivel genom hans filmer. 

Håkan Nesser

Det har gått 15 år sedan den sista boken om kommissarie Van Veeteren kom ut. Det har gått sex år sedan man senast kunde läsa om inspektör Gunnar Barbarotti. I De vänsterhäntas förening möts de för första (och enda?) gången.

Leif GW Persson

Leif GW Persson berättar för Elisabet Pettersson om Wille Vingmutter, fortsättningen på Gustavs grabb. Samtalsledare Elisabet Pettersson. (Endast filminspelning)