Foto: Magnus Aronson

Tro, andlighet och gudsrelation

Var finns andrummen i vår tid? Är klimatengagemang tecken på ett andligt uppvaknande? På Svenska kyrkans scen Se människan samtalar författare och forskare om livets mysterium och Gud.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2023 

David Thurfjell

”Vad är detta märkliga som jag känner igen som religion? Varför tycks det spela en så stor roll i mänsklig kultur? Och varför skrämmer och lockar det mig på samma gång?” En personlig berättelse som rör sig mellan olika världsdelar, tidsepoker och perspektiv, med nedslag i författarens egna erfarenheter såväl som i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa traditioner. David Thurfjell i samtal med Anders Rosengren, läkare och professor i molekylär medicin. 

Medarrangörer Norstedts, S:t Lukasstiftelsen

Dorthe Nors

Dorthe Nors första fackbok är en reseskildring längs Danmarks västkust. Under ett år reser hon längs Jyllands kustlinje och möter människorna, tar del av platsernas historia och reflekterar över sin egen bakgrund. Resultatet är 14 essäer som kretsar kring området och skeendena där, vilka är långt ifrån kända för alla. Vackert och existentiellt, upplysande och inspirerande. Dorthe Nors i samtal med Maria Bergius, präst i Göteborgs domkyrkoförsamling.

Medarrangör Ordfront
Samtalet förs på svenska/danska.

Bob Hanson 

Är snällhet mesigt? Har världsläget ökat vår misstro mot ordet snällhet? Är snällheten passé? Samtalet utgår ifrån diktsamlingen Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt. En bok som inte är en färd på ett ulligt, gulligt moln, utan ofta en sväng ned i mörkret. Det är dikter genomsköljda av mänsklighet och av vår tid. Det är dikter som ibland vill hylla det obegripliga, det där som är bortom vår egen smarthet, men även en diktsamling som består av en bön och avslutas med Bob Hanssons eget begravningstal. Bob Hanson i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Ordfront

Svante Weyler

En bok om hur böcker blir till och om litteraturens förmåga att göra livet lite större. I en sorts memoar från sidan återvänder Svante Weyler till de böcker och författarskap som format honom från ungdomen och framåt. Det är och arbetat med böckerna som står i fokus och förutom närläsningar av viktiga böcker blir boken också ett manifest för läsning och bildning. Svante Weyler i samtal med Åke Bonnier, biskop i Skara stift.

Medarrangör Volante

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2022 

KG Hammar och Lotta Fång

Vad betyder det egentligen i dag att vara Jesu efterföljare och slå följe med honom på fredens väg? Ett liv i fred med sig själv, skapelsen och sina nära, men också i relation till de medmänniskor vi inte känner vid namn. Det handlar om de små stegen i surdegens och senapskornets anda. Om det som låter oss vara en del av hoppet om att en annan värld är möjlig. KG Hammar och Lotta Fång i samtal med Elisabet Pettersson, chef för prästprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

Eva Dahlgren

I Instrumenten, första delen av flerbandsverket Memoarer under konstruktion, berättar artisten Eva Dahlgren om sitt liv och sin karriär. I personliga, kloka och klarsynta texter berättar hon om barndom, om familjen, om musiken, om instrumenten, om mat och om resor. Varje kapitel inleds med fotografier tagna av Eva själv, som en visuell anfang till den egna berättelsen. Eva Dahlgren i samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Carl Johans församling, Göteborg.

Johannes Anyuru

Sedan Mio dog har Rut ensam uppfostrat deras son och skapat ett liv med hus vid havet och anställning på den gåtfulla ”agenturen”, som med hjälp av fiktiva röster manipulerar offentligheten. Men så dyker en medvetslös pojke med en omöjlig inspelning av Mios röst. En vindlande roman om vänskap och längtan, och ett kärleksbrev till fiktion, påhittade liv och bibliotek. Johannes Anyuru i samtal med Maria Essunger, docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Medarrangör Norstedts

Samtal från Se människan-scenen på 2021 års bokmässa

Jakob Wirén

Vilket utrymme är vi, du och jag beredda att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är våra egna? Kan mötet med människor av en annan tro eller tradition var en fara eller kanske en tillgång för mitt eget sätt att leva och tro? Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare för ett samtal om detta med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt.

Martin Modéus

Biskop Martin Modéus är aktuell med sin första fotobok. I ett samtal med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, utforskar han fotokonsten inom kyrkan och likheterna mellan bön och fotografering. “Både i bönen och i fotograferingen ställer hjärnan in sig på en egen frekvens”.

Martin Lönnebo

Biskop em. Martin Lönnebo har på mindre än tre år skrivit en trilogi som vägleder läsaren längs den pilgrimsled som är våra liv. Både själen och kosmos är i fokus – det stora och det lilla – sida vid sida. Martin Lönnebo som har gett kyrkan både ljusbäraren och frälsarkransen vädjar till oss att använda vår fantasi. Hör honom i ett samtal med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

Helena Thorfinn

Helena Thorfinns roman utspelar sig i Myanmar 2016, då Aung San Suu Kyi precis har blivit statsöverhuvud. I romanen sätter hon fingret på högaktuella frågor, till exempel på klosterlivet inom buddhismen, och på det faktum att en av världens mest fredliga religioner på senare år fått en militant gren, till och med ultranationalistisk. Samtalsledare är ärkebiskop Antje Jackelén.

Johan Gustafsson

På en motorcykelresa genom Afrika år 2011 kidnappas Johan Gustafsson i Timbuktu i Mali. Först efter 2039 dagar i öknen blir han åter fri. Hans ord om tiden som fånge hos al-Qaida är en berättelse om att överleva och finna mening i den mest hopplösa av situationer. Här samtalar han med Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Esther Kazen

Att vara både frikyrkopastor och feminist kan vara komplicerat. Esther Kazens tro har kantats av tvivel och frustration över en religion som utövat både kvinnoförtryck, homofobi och rasism. Kan man vara vän med både sin tro och sina tvivel? Är det är fullt rimligt att vara troende, feminist och allierad för HBTQ-personers rättigheter? Esther Kazen samtalar med Elisabeth Pettersson, programchef för prästutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund.

Se människan scen från 2020 års digitala bokmässa

Martin Lönnebo

”Vi lever i en tid då många tycker att människan är det största hotet mot livet för alla. Än fler tror att livet är meningslöst. En sådan uppgivenhet är farlig, även för djuren och växterna.” Martin Lönnebo uppmanar till eftertanke både när det gäller själen och skapelsen, utifrån vår tids perspektiv. Han samtalar med Eva Staxäng, kommunikatör i Allerums pastorat och projektledare för Hjärta Göteborg.

 

David Thurfjell 

Varför blev naturen den mest självklara platsen för existentiella djuperfarenheter? Vår nya religion? David Thurfjell undersöker de sekulära postkristna svenskarnas relation till skogen och den historia som skapat denna. Samtalspartner är Per Starke, bitr. utvecklingschef, Svenska kyrkan på nationell nivå.

 

Dominik Terstriep 

Etty Hillesum dog i Auschwitz men lever kvar genom sina dagböcker. Hennes tankar, känslor och tro utvecklas oerhört snabbt: från habegär till universell kärlek, från uppgivenhet till mod, från agnosticism till gudstro. Dominik Terstriep i ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

 

Elsie Johansson och Daniel Östersjö

När musikern Daniel Östersjö upptäckte Elsie Johanssons författarskap slog det an en ton hos honom, och han tonsatte ett tiotal av hennes dikter. När Elsie Johansson fick höra sina dikter som sånger blev hon inspirerad, och skrev ytterligare dikter. Nu har sångerna och Elsie Johanssons inläsningar blivit en cd – Fönsterspringan, Daniel Östersjö sjunger Elsie Johansson. En författare och en musiker i ett samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrka med ansvar att driva kulturfrågor.

 

Annika Norlin

I Annika Norlins novellsamling skildras en samling människor i rörelse, på skav mot tillvaron. Karaktärerna befinner sig i en turnébuss på väg till Österrike, eller på en sorgevandring genom Norrlands inland. Det handlar om vänskap och sorg, om framgångar och grämelse och om aliens vid Piteälven. Samtalsledare är KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

 

Ola Larsmo

Den fattige Uppsalabon Knut Broady emigrerade tidigt, men under resan till det nya landet förlorade han allt. På väg att gå under i New York möter han Gud. Han får kallelsen att slåss mot slaveriet, vilket leder honom ut på inbördeskrigets slagfält. Ola Larsmo samtalar med Elisabet Pettersson, programchef för prästutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund, om ett spännande emigrantöde.

https://semanniskan.libsyn.com/172020-ola-larsmo-och-elisabet-pettersson

https://www.youtube.com/watch?v=EI101DEM2Pw

 

 

**

Patrik Svensson

Patrik Svensson har skrivit om ålen, ett naturvetenskapligt mysterium. En bok om livet och döden, om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. Han talar med Lena Sjöstrand. 

Björn Wiman

Under stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle. Björn Wiman talar med KG Hammar.

Karin Johannesson 

Hur behöver kyrkan förnyas för att vi ska få den andliga vägledning vi behöver? Karin Johannesson utgår från 1500-talsmystikerna Teresa av Avila och Johannes av Korset samt Martin Luthers teologi i sin bok Thérèse och Martin, Karmel och reformationen i nytt ljus. Hon samtalar med KG Hammar.

Mikael Kurkiala 

Vårt samhälle erbjuder oss ett överflöd på snart sagt allt utom andrum och livsmening. I sin bok När själen går i exil utforskar kulturantropologen Mikael Kurkiala de existentiella utmaningar som vårt moderna samhälle ställer oss inför. Han talar med David Karlsson.

Suzanne Brøgger

Med romanerna Crème Fraîche, Ja och Transparence påverkade Suzanne Brøgger en hel generation läsares syn på relationer, frihet, sex och skapande. Nu har hon skrivit samman dem i ett nytt ljus i nya boken Koral. Hon samtalar med Ludvig Lindelöf. 

Lars Björklund och Kerstin Dillmar 

Varför känner vi oss besvikna över livet trots att vi aldrig fått löfte om att det skulle bli annorlunda? Lars Björklund och Kerstin Dillmar samtalar med Brita Häll om sin bok Rum för livet. De menar att människor i dag behöver ett existentiellt rum där alla våra tankar och frågor kan uttryckas.

Kayo Mpoy

Kayo Mpoyis debutroman Mai betyder vatten. Boken handlar om skolflickan Adi som bor i Dar es-Salaam i en familj präglad av smärtan efter århundraden av övergrepp och våld. Överallt finns myterna och förbannelserna som lever kvar. Och Gud som ser den mörka hemlighet som Adi vill gömma. Kayo Mpoyi talar med Erika Hedenström. 

Ulf Jonsson SJ

Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Hans bok behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Han talar med Björn Vikström. 

Caroline Krook 

Ingmar Bergmans personliga tro var full av motsägelser. Ett samtal mellan Caroline Krook och Ludvig Lindelöf om Bergmans tro och tvivel genom hans filmer. 

Håkan Nesser

Det har gått 15 år sedan den sista boken om kommissarie Van Veeteren kom ut. Det har gått sex år sedan man senast kunde läsa om inspektör Gunnar Barbarotti. I De vänsterhäntas förening möts de för första (och enda?) gången.

Leif GW Persson

Leif GW Persson berättar för Elisabet Pettersson om Wille Vingmutter, fortsättningen på Gustavs grabb. Samtalsledare Elisabet Pettersson. (Endast filminspelning)