Foto: Mark Harris Georg Lulich

Teologi och filosofi

Teologer och filosofer samtalar om teologins och filosofins möjligheter, kyrkans framtid och Bibeln.

Samtal från Se människan-scenen på 2022 års bokmässa

Syster Sofie Hamring O. P.

Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Men den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades i stället en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden. Syster Sofie Hamring O. P. i samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Medarrangör Artos & Norma bokförlag

Samtal från Se människan-scenen på 2021 års bokmässa

Antje Jackelén och Hans Liljenström

Nästan alla människor upplever frihet att inom vissa gränser tänka, tro och handla som man vill. Därav följer också ett personligt ansvar. Men har vi människor verkligen denna frihet? Vad säger vetenskap och forskning? Och hur påverkar svaret på dessa frågor hur vi kan hantera samtidens globala utmaningar? Direktor för Sigtunastiftelsen Alf Linderman samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén, och professor och biofysiker Hans Liljenström.

Se människan scen från 2020 års digitala bokmässa

Martin Hägglund och Antje Jackelén

Filosofen Martin Hägglund förklarar hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. I stället för en religiös tro på evigheten bör vi fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid. I ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén under ledning av journalisten Mats Almegård. - 45 minuter.

 

Se människan scen från bokmässan 2018 och 2019

Jesper Svartvik 

Att närma sig betydelsen av nåd är svårt. Samtidigt är det ett begrepp som är överutnyttjat. Jesper Svartvik fördjupar vår förståelse av den gyllene nåden, här i ett samtal med Per Eckerdal.

Ola Sigurdson

Professor Ola Sigurdson och biskop Björn Vikström talar om teologins möjligheter. Varje tid och varje fråga i samtiden kräver en reflektion. Teologi tar avstamp i historien, men stannar inte där. Den kan vara både provokativ och själavårdande, ge nya insikter och utmana.

Karin Johannesson

Hur behöver kyrkan förnyas för att vi ska få den andliga vägledning vi behöver? Detta frågar sig Karin Johannesson i sin bok Thérèse och Martin. Hon samtalar med KG Hammar. 

Kent Wisti

Svenska kyrkan kommer att dö, det är en centralt bärande tanke i prästen och satirtecknaren Kent Wistis nya bok. Men - det är en organisation som dör, inte den eviga kyrkan. En tankebok och ett debattinlägg som diskuteras med KG Hammar. 

Hanna Wallsten 

Hanna Wallsten har i samarbete med Svenska Bibelsällskapet skrivit Nya Testamentet på lättare svenska. Hur påverkar språket texten? Kan en förenkling förstärka budskapet? Samtalsledare är Susanne Rappmann.

Lina Sjöberg 

Vem var bibelns Simson och varför var han egentligen så arg? Autismspektrumet kan vara en förklaring till missförstådda hjältar som senare blivit myter. Lina Sjöberg samtalar med Esbjörn Hagberg utifrån sin roman Simson. 

Torbjörn Tännsjö

I del två av Torbjörn Tännsjös intellektuella memoar, belyser han flera svåra moraliska ställningstaganden som debatteras i media, såsom abort och aktiv dödshjälp. Samtalsledare är KG Hammar. 

Ulf Jonsson SJ 

Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Hans bok behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Han talar med Björn Vikström. 

Lennart Thörn 

Lennart Thörn har ägnat sitt yrkesliv åt fördjupning och forskning av Lukasevangeliet och lägger här fram både provocerande och revolutionerande tankar. Samtalspartner är Sara Wrige.