Foto: Kristina Strand Larsson

Samhällsfrågor

Samhällsfrågor som demokrati, rasism, flyktingar, vårt folkhem eller vår omvärld diskuteras och debatteras ständigt i det offentliga rummet. Ett antal böcker har skrivits i ämnet, både skönlitterära och dokumentära.

Se människan scen från 2020 års digitala bokmässa

Erik Åsard

USA-experten Erik Åsards nya bok Med lögnen som vapen handlar om Donald Trump, men även om de människor och sakfrågor som möjliggjorde att Trump kunde tillträda posten som världens mäktigaste man. Vad är lögn och vad är sanning i politiken? Samtalsledare är Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Sanna Björling och Frida Stranne

Visste du att USA:s militära styrka är större än de åtta efterföljande ländernas sammantagna kapacitet? Eller att 20 procent av alla måltider i USA äts i bilen? Sanna Björling och Frida Stranne beskriver det amerikanska samhället och de idéer och den mentalitet som format detta mäktiga och märkliga land. I ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Amanda Lind och Antje Jackelén

Svenska kyrkan är en aktiv medarrangör till stora kulturevenemang runt om i landet. Varje år tar dessutom hundratusentals svenskar del av kyrkans kulturutbud genom allt från konserter och det kyrkliga kulturarvet till hantverksträffar och körer i församlingarna. När kommunal kulturverksamhet minskar blir kyrkans roll än viktigare för att upprätthålla kulturlivet i Sverige. Men går det att värdera nyttan av Svenska kyrkans bidrag till kultur i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv? Kulturminister Amanda Lind och ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal under ledning av journalisten Dag Tuvelius om det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans bidrag till Sveriges kultur och kulturarv.

Åsa Linderborg

Året med 13 månader är en dagbok från hösten 2017 till hösten 2018. Ett år då Kultursverige sprack mitt itu med flera stora konflikter, som bråket om Nya Tiders närvaro på Bokmässan och framför allt #metoo, som fick stora konsekvenser för Linderborgs roll som kulturchef på Aftonbladet. Ett år som även fick stor betydelse för henne på det personliga planet. Åsa Linderborg samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén.

Suad Ali

Vad händer med en människa som vuxit upp i en priviligierad miljö och förlorar allt? En kvinna som är lyckligt gift och gymnasielärare i Mogadishu, blir ung änka, hamnar i Sandviken och får städa skolkorridorer? Måste hon ändå vara tacksam? Suad Ali skriver om en dramatisk flykt, om förluster och om att börja om i ett nytt land. Hon samtalar här med Gunilla Hallonsten, präst och chef för arbetet kyrka och samhälle för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Patrik Lundberg

Fjärilsvägen är Patrik Lundbergs berättelse om sin mamma. Det är en kärleksförklaring, och samtidigt en svidande uppgörelse med det svenska klassamhället. Här samtalar han med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Lena Andersson

I romanen Dottern fortsätter Lena Andersson sin berättelse om folkhemmet. Den här gången möter vi Dottern, Ragnars dotter Elsa. Hon lever ett annorlunda liv jämfört med pappan, och satsar hellre på skidåkning, studier, och jobbet som au pair i USA. Alltmedan folkhemmet sakta löses upp får Elsa nya erfarenheter. I ett samtal med Per Starke, bitr. utvecklingschef, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Lina Gustafsson

En ögonvittnesskildring inifrån en arbetsplats och sektor som sällan blir belyst. Lina Gustafsson skildrar det vardagliga våldet mot djuren, kontrollsystemet hon själv är en del av, och kampen mellan samvetet och en alltmer påtaglig avtrubbning. Men också med glimtar av humor och kollegial gemenskap. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Se människan scenen i Göteborg 2018 och 2019

Anna Ardin 

Anna Ardin vill se en kyrka som står på de förtrycktas sida, påtalar systemfel och slåss för nödvändiga förändringar. Hon talar med Kerstin Alnebratt om sin bok Politisk och profetisk diakoni.

Thord Eriksson 

Vad hände egentligen med det öppna Sverige flyktinghösten 2015? Journalisten Thord Eriksson talar med Jakob Wirén om ensamkommande unga och om de vanliga svenskar; lärare, församlingsmedarbetare och fotbollstränare, som tar det ansvar som samhället och politiken avsagt sig.

Clara Lidström och Erika Dahlgren 

Den nya folksjukdomen utmattningssyndrom syns i bokutgivningen. Erica Dahlgren och Clara Lidström beskriver i Hjälp jag är utmattad sina egna personliga erfarenheter av sjukdomen. Samtalsledare är Mikael Ringlander.

Johannes Anyuru

En bok om det som kanske, trots allt, öppnar sig i ett Europa som sluter sig. En bok om ”somrar för längesen, om de som dog och oss som blev kvar.” Johannes Anyuru i samtal med Cristina Grenholm om sin nya bok Strömavbrottets barn.

Åsa Linderborg och Göran Greider

Är all populism av ondo? Vad innebär egentligen populism? Och hur började det? Åsa Linderborg och Göran Greider försvarar populismen som politisk strategi. De visar att populism är mycket mer än bara ett tillhygge i en politisk debatt. Samtalsledare är Björn Vikström.

Henrik Arnstad  

Författaren tar oss med på en svindlande resa genom demokratins och antidemokratins historia. Hans bok ger läsaren en demokratisk bildning, som blivit livsviktig i nutidens politiska mörker. Samtalsledare Cristina Grenholm.

Jan Guillou 

Jan Guillou är tillbaka med den åttonde delen i serien Det stora århundradet. Nu är det 1970-tal och ett krig håller på att växa fram mellan Europas säkerhetstjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Jan Guillou i ett samtal med Anne-Louise Eriksson.

Erika Petersson 

I Drottningen i kassan tar butiksarbetaren Erika Petersson bladet från munnen och analyserar servicebegreppet, kunderna och deras beteenden på ett avslöjande och roligt sätt. Här samtalar hon med Ludvig Lindelöf.

Göran Therborn 

I Kapitalet, överheten och alla vi andra skärskådar professor Göran Therborn från universitetet i Cambridge det svenska klassamhället. Vad har 40 år av marknadsreformer inneburit och var finns arvet efter 1968 idag? Samtalspartner är Anne-Louise Eriksson.

Elise Karlsson 

Elise Karlsson visar i Gränsen hur konflikter i politiken syns mellan människor - hur hittar man fram till en egen vision om hur samhället borde se ut? I ett samtal med Per Starke.

Marika Carlsson

Ståupkomikern Marika Carlsson adopterades från Etiopien, växte upp i en kristen familj, blev fanatisk pingstvän, var homofob och förälskade sig i en kvinna. Ett samtal om sökandet efter rötter med Dan-Erik Sahlberg.

Fatemeh Khavari 

Fatemeh Khavari från Afghanistan berättar i Jag stannar till slutet om vad ett liv på flykt gör med en människa. Hon är ledare för organisationen Ung i Sverige som arbetar med att hjälpa unga afghaner i Sverige och samtalar här med Marika Palmdahl.

Stina Wolter 

Stina Wollter tittar på normer, mod, kroppsideal, konst och kultur. Genom att ta tillbaka bilden av oss själva kan vi skapa nya, mänskligare normer. Hon talar med KG Hammar. 

Mikael Holmqvist 

Professorn i företagsekonomi Mikael Holmqvist undersöker i Handels - maktelitens skola förhållandena vid den skola där framtidens elit fostras, både den ekonomiska och den politiska. I ett samtal med Antje Jackelén.

Judith Kiros 

Judith Kiros talar med Maria Essunger om sin debutbok O! En hybrid mellan poesisamling och essä som utgår från Shakespeares Othello och kretsar kring svarthet och kön i Sverige idag.

Johan Ripås

Han är SVT:s Afrikakorrespondent med 44 länder att bevaka. I Skuggmakten berättar han om mellanrummen, om det som inte går att berätta som journalist. Samtalsledare är Ulf Sjögren.

Lena Andersson 

Författaren samtalar om två böcker: romanen Sveas son – en berättelse om folkhemmet och Verkligheten och resten, som innehåller samlade kolumner från DN. Ett samtal med Christina Byström om allt från religion och politik till förälskelse och humanism.