Foto: Johannes Frandsen

Kvinnofrågor och kvinnohistoria

Kvinnofrågor och jämställdhet mellan könen är ständigt aktuellt i vår tid. Många kvinnor har gjort ett avtryck i historien och är förebilder för dagens kvinnor.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2023

Sarah Delshad

För tio år sedan grundade journalisten Sarah Delshad nätverket Muslimska feminister. Idén kom ur frustrationen över bristen på positiv representation av muslimska kvinnor i det offentliga rummet. Muslimsk feminist? Javisst! breddar synfältet och stärker unga muslimska kvinnor i rätten att själv definiera vad man tror och vad man gör av sin tro. Sarah Delshad i samtal med Marika Palmdahl, församlingsherde i Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar, Göteborg.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2022

Elisabeth Åsbrink

Victoria Benedictssons oförutsägbarhet och självständighet fortsätter att fascinera, liksom hennes självmord. Dog hon av olycklig kärlek, i sviterna av barndomens övergrepp eller som en logisk följd av ett patriarkalt system? Boken sätter ljuset på en storslagen människas inre landskap, i en tid då vetenskap och idéer om jämlikhet utmanade en gammal kristen ordning, inte minst i Norden. Elisabeth Åsbrink i samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Syster Sofie Hamring O. P

Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Men den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades i stället en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden. Syster Sofie Hamring O. P. i samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Irena Požar

Det var en revolution som skulle förändra allt. Äntligen skulle kvinnors röster bli hörda och brottsoffer få upprättelse. Istället blev det mest tyst. Som chefredaktör för Vecko-revyn har författaren fått stor uppmärksamhet för granskningen av unga kvinnors villkor. Här fokuserar hon på kvinnors motstånd mot sexuella övergrepp, och frågar vad metoo egentligengjorde med oss. Irena Požar i samtal med Maria Essunger, docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Ingrid le Roux, Marika Griehsel

Seminarium med fokusland Sydafrika: När våld och utsatthet blir vardag *
Ett samtal om situationen i Sydafrika med Ingrid le Roux och Marika Griehsel. Moderator Karin Sarja, avdelningschef på kyrkokansliet.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2021

Britt-Marie Mattsson

Britt-Marie Mattsson skildrar i denna populärhistoriska bok med avstamp i Per-Albin Hanssons tankar om kvinnorna och folkhemmet på 1920-talet, den generation av pionjärer som hon själv tillhör. En personlig berättelse om både den egna uppväxten och en lång yrkeserfarenhet. Hon samtalar med Elin Kakko, teol stud.

Per Starke

Vi får följa tre generationer kvinnor genom flera av 1400-talets avgörande händelser: bankväsendet med multinationella företag, humanismen, utbildningsväsendet, konst och kultur, ingenjörskonst och arkitektur, kosmologi och filosofi med centrum i Florens, när Europa gick ifrån medetid till renässans. Per Starke i ett samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Charlotte Frycklund

Charlotte Frycklund skrev brev till Bibelns kvinnor, de som annars bara nämns i en bisats eller presenteras som en del av sina mäns berättelser – och märkte hur kvinnorna blev huvudpersoner och började tala tillbaka. Deras berättelser ger oss insikter också om våra egna liv. Samtalet leds av Caroline Krook, biskop emeritus.

Se människan scenen i Göteborg 2018 och 2019

Susanna Alakoski

I centrum för Bomullsängeln står den svenska textilindustrins framväxt. Susanna Alakoski talar med Björn Vikström om en roman om flickors utsatthet, kvinnlig vänskap och bildningstörst. Och om hur tiden vi lever i kan avgöra våra livs möjligheter.

Lotta Lundberg

Huvudpersonen i Den första kvinnan blir svensk korrespondent i Berlin, där hennes Sverigekritik väcker ryssarnas intresse. Lotta Lundberg talar med ärkebiskop Antje Jackelén om att förstå det egna ansvaret i en upphettad och komplicerad politisk verklighet.

Jonas Jonson

Långt innan globaliseringen var kyrkan en internationell miljö. Biskop emeritus Jonas Jonson talar med Ulrika Knutson om sin biografi över Svenska kyrkans missionshistoria, i hög grad kvinnornas historia.

Samar Yazbek

Samar Yazbek i samtal med Inger Lise Olsen om Syriens kvinnliga revolutionärer som måste bekämpa regimen, IS och islamistiska rebeller, och det patriarkala samhällets förtryck. Tolkas från arabiska.

Gemma Hartley

Är känslomässigt arbete feminismens nya frontlinje? I boken Så jävla trött! skriver Gemma Hartley om det praktiska och känslomässiga ansvar som oftast faller på kvinnor och som omgivningen tar för givet: tänka ut presenter, ha koll på barnens skola, veta när det är dags att handla. Hon talar med Cristina Grenholm. Samtalet förs på engelska.

Tema jämställdhet

Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck – och gör så på många håll än idag. Samtidigt har mycket hänt. Här möts fyra kvinnliga religiösa ledare i ett samtal om religion och jämställdhet: Madeleine Fredell, dominikansyster i Katolska kyrkan, Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Ute Steyer, Sverige första kvinnliga rabbin, och danska Sherin Khankan, som grundat Mariam- moskén i Köpenhamn, den första moské i Skandinavien som leds av kvinnor. Samtalet leds av Lars Mogensen, journalist. Samtal på engelska.

Anna Nordlund och Colette van Luk

I sin barnbok Svenska hjältinnor lyfter Anna Nordlund och Colette van Luik 100 kvinnor som förbättrat världen och uträttat storverk. De talar med Alf Linderman och ärkebiskop Antje Jackelén, en av bokens hjältinnor.

Henric Bagerius

På 1880-talet gjorde en grupp Stockholmskvinnor uppror mot det modeslaveri de var utsatta för. Historikern Henric Bagerius talar med Kerstin Alnebratt om sin bok Korsettkriget och en del av kvinnokampen som få känner till.

Lisberth Larsson

Vem skapade rollatorn? Vem var Elin av Skövde? Vem var första kvinnan i regeringen? I Märkvärdiga svenska kvinnor som vi inte klarat oss utan har Lisbeth Larsson skrivit om kvinnorna som format vår historia. Samtal med Cristina Grenholm.

Clara Henry

Vad är feminism och varför behövs det? Clara Henry har skrivit en överlevnadsguide för alla som någonsin varit utsatta för eller funderat på den strukturella sexismen i samhället och samtalar om detta med Tomas Pettersson. 

Emma Knyckare

Komikern Emma Knyckare fick inte ihop bilden av alla lyckade mammor i sociala medier med sin egen känsla inför att vänta och föda barn. Därför skrev hon boken Hit med flaskan - handbok för panikslagna mammor. Samtalspartner: Susanne Rappmann.

Eva Ström

Eva Ström har skrivit en roman som tar vid när ridån går ner i August Strindbergs drama Fröken Julie, om en ung överklasskvinna som läggs in på sjukhus efter ett förmodat självmordsförsök. I ett samtal med Lotta Fång.

Elin Jäderström

Elin Jäderström har skrivit en biografi om sin avlägsna släkting , Hennes excellens Agda Rössel som var världens första kvinnliga FN-ambassadör. Hennes karriär och engagemang har inspirerat många. Men vilket pris fick hon betala? I ett samtal med KG Hammar. 

Merete Mazzarella

Merete Mazzarella tar sig an sin idol Alma Söderhjelm (1870-1949), Finlands första kvinnliga professor. Hon röjde ny mark för kommande kvinnogenerationer, både privat och yrkesmässigt. Ett samtal med Gunilla Molloy.