Foto: Alex Giacomini

Historia och ledarskap

Vår samtid binds ihop med tiden som varit. Historiska händelser och personer har inspirerat till skönlitterära och vetenskapliga verk, viktiga för vår orientering i nutid. På Svenska kyrkans Se människan-scen samtalar författare och forskare om tiden som varit och tankar vi kan ta med oss inför framtiden.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2023

Dick Harrison 

Under devisen ”Gud vill det” drog hundratusentals européer ut i korståg för att befria det Heliga landet. Visionen av det heliga kriget och de ridderliga och kristna dygder som genomsyrade epoken kom att färga den västeuropeiska mentaliteten. Än i dag är korstågens era levande i populärkulturen och genom kulturhistoriska lämningar. Så hur kommer det sig att en i grunden så pacifistisk religion blev så krigisk? Dick Harrison i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Annie Lööf

Att våga stå upp för det man tror på och låta värderingarna styra, även om det innebär att också hantera hård kritik, hat och hot. Att vara kvinnlig toppolitiker och kämpa för jämställdhet i det offentliga rummet. Att bli vuxen i offentligheten och ständigt granskas, samtidigt som man försöker behålla ett privatliv och sin integritet. Hur ser livet ut då? Annie Lööf i samtal med KG Hammar, teologie doktor och tidigare ärkebiskop.

Seminarium 35 minuter: Myten om det judiska världsherraväldet – den första och dödligaste konspirationsteorin

Att judar i lönndom styr världen är en skrämmande aktuell konspirationsteori med mångtusenåriga rötter. Det finns fog att kalla den både konspirationsteoriernas urmoder och den dödligaste och farligaste dito. Här är kyrkans ansvar stort, som historiskt sett varit en av huvudaktörerna bakom förföljelsen av det judiska folket utifrån myten om att judar dödade Jesus – utan att erkänna att Jesus själv var jude. Så, vad kan vi göra i dag och hur ser vårt allmänmänskliga ansvar ut? Med Cora Alexa Døving, som forskar om konspirationsteorier, Ingrid Lomfors, tidigare överintendent för Forum för levande historia och Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan.Moderator: journalist Per Svensson.

Samtal från Se människan-scenen på Bokmässan 2022

Victoria Belim

En gripande skildring av Ukrainas 1900-tals historia. Journalisten Victoria Belim återvänder till sitt ukrainska barndomshem. Hon vill skriva om onkel Nikodims mystiska försvinnande på 1930-talet, familjehemligheten som bevarats i generationer, men möts av en mur av tystnad. Belim bjuder på en fascinerande ukrainsk resa, fylld av varma och gästfria människor, som bär Ukrainas historia på sina stolta, men trötta axlar. Victoria Belim i samtal med Maria Bergius, präst i Göteborgs domkyrkoförsamling.

Anna-Lena Laurén

År 2014 reser Anna-Lena Laurén runt i Ukraina för att se vad som händer i landet efter avsättningen av president Viktor Janukovytj. Hon samlar sina lägesbeskrivningar och Peter Lodenius insiktsfulla genomgång av Ukrainas historia i Ukraina – gränslandet. Åtta år senare anfaller Ryssland Ukraina. Hur ser dagsläget och framtiden ut för landet. Anna-Lena Laurén ger oss en initierad inblick i samtal med Anders Kompass, diplomat och vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Peter Englund

Brev, dagböcker och memoarer ger 39 personliga och samtida vittnesmål som tillsammans skapar en lika laddad som intim bild av krigets vändpunkt. De personliga berättelserna visar händelserna inifrån och med en ofta svåråtkomlig närhet, vilket får historien att framträda på ett alldeles nytt vis. Så vad kan vi i dag lära av dessa 39 personers historier och finns det ett samband till hur vi berättar om krig i dag?
Peter Englund i samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen.

Per Starke

Genom samtal med ingen mindre än Dag Hammarskjöld ges kött och blod åt den rådande ledarskapsmodellen Transformerande ledarskap. Förenta nationernas generalsekreterare delar genom sina bevarade ord både med sig av egna klokheter och blir ett bollplank för bokens författare att förklara modellens teorier. För det är lättare att förstå en modell, när man ser den gestaltad i en verklig människa. Per Starke i samtal med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.

Negar Naseh

På en balkong i Teheran sitter Minou och hennes son och väntar. Det är 1978 och på gatan nedanför har revolutionen tagit fart. 40 år senare irrar Minou och hennes familj omkring i Uppsala, fortfarande påverkade av spillrorna av det som varit. När hennes mamma är döende bestämmer hon sig för att återvända till Iran. En berättelse om kamp, flykt och samhörighet, speglad genom de olika personernas liv. Negar Naseh i samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Carl Johans församling, Göteborg.

Joanna Rubin Dranger

Detektivarbetet för att få veta vad som egentligen hände de släktingar som försvann under andra världskriget för berättaren och läsaren över tre kontinenter, men också genom tid och rum. Med sin unika förmåga att enkelt och slagkraftigt skildra vår existens berättar Joanna Rubin Dranger i sin tecknade dokumentärroman om det allra svåraste på ett sätt som både drabbar oss och ger nya insikter. Joanna Rubin Dranger i samtal med Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Amat Levin

Det finns de som ser på Afrika som ett enda land, som ett mörkt hörn av världen där de har noll koll på kontinentens komplexa historia. Från uråldriga folkvandringar med massiva konsekvenser till den trans-sahariska slavhandeln och den karibiska frihetskampen. Att kasta nytt ljus över den sortens tankegångar var författarens utgångspunkt när han startade Instagramkontot Svart historia – som nu blivit bok med samma namn. Amat Levin i samtal med Gudmund Erling, kriminalvårdspräst i Göteborg.

Marlene van Niekerk

Johannesburg, 1994. Den vita familjen Benade känner förändringens vindar blåsa när Sydafrika står inför sina första demokratiska val. Och de gillar det inte. Van Niekirks debutroman från samma år skildrar ett samhälle i djupt förfall och hur en familj som på alla sätt gynnats av ett rasistiskt system faller samman. En brutal, skitig och våldsam skildring av en historisk händelse som då pågick runt författaren i realtid. Marlene van Niekerk i samtal med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Samtalet förs på engelska.

Anne Holt

Den legendariska Hanne Wilhelmsen är sedan länge pensionerad och lever isolerad, men när Norge stängs ner under pandemin vågar hon sig åter ut i skydd av mörkret. Mot sin vilja blir hon indragen i en mordutredning, på en kvinna ingen verkar bry sig om. Samtidigt försvinner ett värdefullt manuskript från ett av Norges största förlag. En berättelse om samhällsengagemang, familjehemligheter, svek och olika identiteter. Anne Holt i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Samtalet förs på norska.

Johan Rockström

Nio processer styr tillståndet på vår planet – och alla är överansträngda. För att säkerställa färskvatten, klimatet och den biologiska mångfalden för framtida generationer behövs kunskap. Jorden – vår planets historia och framtid är en forskningsexposé som i sig utgör en omvälvande resa. Boken är skriven tillsammans med Owen Gaffney och ligger till grund för dokumentären Breaking Boundaries – The Science of Our Planet. Johan Rockström i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Ulla-Lena Lundberg

Hur närmar vi oss människor från andra århundraden? Lyser och lågar är en historisk berättelse med kärlek och folkbildning i fokus. Men hur ska vi i dag förstå dåtidens folkbildning, som under det senaste århundradet blivit så starkt sammanlänkat med det demokratiska samhällets framväxt. Kan dagens människor lära av tidigare bildningsvägar, trots olika livsvillkor? Ulla-Lena Lundberg i samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Karin Bojs

Europas mödrar och fäder har vandrat olika vägar. Nu börjar forskare med hjälp av genteknik  kunna urskilja hur vandringsmönstren skiljer sig åt. Resan går från regnskogens schimpanser till Nordens sköldmör, via Neandertal-sex till ett 5 000 år gammalt incestfall. Karin Bojs borrar i äldre påståenden om folkvandringar och könsroller och visar vad den allra senaste vetenskapen har att säga. Karin Bojs i samtal med Sara Wrige, teknologie doktor i fysik och präst i Caroli församling, Borås.

Maja Hagerman

Fem historiska nedslag blir en språngbräda ut i samtiden, och in i framtiden, och visar hur vårt sätt att minnas, av flera olika skäl, nu håller på att förändras. Med teman som glömska, spårtydning och minnets återkomst berättas om allt från det medeltida helgonet S:t Botvid till antropologen Gustaf Retzius märkliga resa på den finska landsbygden. Maja Hagerman i samtal med Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiske sekreterare.

Samtal från Se människan-scenen på 2021 års bokmässa

Dick Harrison

Jesus är en problematiserande levnadsteckning över en av världshistoriens mest omdebatterade människor. Kan det finnas mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, som i sin bok vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan. 

Per Starke

Vi får följa tre generationer kvinnor genom flera av 1400-talets avgörande händelser: bankväsendet med multinationella företag, humanismen, utbildningsväsendet, konst och kultur, ingenjörskonst och arkitektur, kosmologi och filosofi med centrum i Florens, när Europa gick ifrån medeltid till renässans. Per Starke i ett samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Henrik Berggren

I del ett av Landet utanför skildrades Sverige under det första dramatiska krigsåret. I denna andra del sträcker sig handlingen från den mörka hösten 1940 till slaget om Stalingrad hösten 1942. I centrum av berättelsen står striderna om den svenska eftergiftspolitiken mot Tyskland. Vi möter en rad kända och mindre kända svenskars skiftande livsöden i krigets skugga. Henrik Berggren i ett samtal med Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen.

Anna Lihammer och Ted Hesselbom

Den klassiska bilden av vikingen skapades under en dramatisk tid på 1800-talet. Krisen var nära, tidens värderingar påverkades i grunden. Under denna period tog bilden av den välkände vikingen form. Historien iscensattes genom mode och konst, på museer och teater. Arkeologen Anna Lihammer och museichefen Ted Hesselbom samtalar med Caroline Krook, biskop em.

Snezana Bozinovska

Ester och Leon Rytz var bara barn när de tvingades till några av de mest ökända koncentrationslägren under 2:a världskriget. De miste allt: sina familjer, sitt land, sin ungdom. Mot alla odds lyckades de överleva slavarbete, sjukdomar, svår svält och till och med dödsmarschen. De kom så småningom till Sverige, och hamnade i Borås. Båda började arbeta i den framväxande textilindustrin, där de träffades och blev blixtförälskade. Bokens författare Snezana Bozinovska i ett samtal med Maria Bergius, domkyrkokomminister i domkyrkan Göteborg.

Anders Cullhed

Dante Alighieri är en av världslitteraturens mest uppburna författare, men hur såg hans liv ut? Anders Cullhed, Nordens stora Danteauktoritet, skildrar hans bistra levnadsöde mot en rik bakgrund av 1200-talets politiska, ekonomiska och kulturella omständigheter. Samtalsledare är Per Starke, avdelningschef för gemensamma funktioner, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Maria Küchen

Vid en arkeologisk utgrävning öppnas en tusenårig grav utanför Maria Küchens ytterdörr. Kvarlevor blottas. Frågor ställs på sin spets. Vilka har levt här före oss? Vad har vi för ansvar för dem som ska komma? Om det, och om jord – biologiskt, ekologiskt och existentiellt – handlar boken. Maria Küchen i ett samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Se människan samtal från 2020 års digitala bokmässa

Ingrid Lomfors

Ingrid Lomfors, chef för Forum för levande historia, har sammanställt breven som återger familjen Josias omskakande historia, Här bryr sig sommaren inte om oss – Breven från Hertha 1939–44. Döttrarna fick en ny chans i Sverige: Själv blev hon kvar i Nazityskland. Samtalsledare är Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborg.

 

Jan Guillou

Med Slutet på historien går Jan Guillou i mål med sitt bokprojekt Det stora århundradet. Det blev totalt tio böcker om släkten Lauritzen, som vi fått följa genom hela 1900-talet. När det gamla seklet slutar växer sig främlingshatet och högerextremismen stark. Har vi inte lärt oss något av historien? I ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

 

Se människan scenen i Göteborg 2018 och 2019

Dick Harrison

Att bryta upp, vandra och söka sig nya boplatser är en av mänsklighetens starkaste drivkrafter. Historikern Dick Harrison beskriver folkvandringar genom historien. Han talar med Per Starke om vilken lärdom vi kan dra av detta i dagens flyktingdebatt och inför kommande klimatflykter. 

Elisabeth Åsbrink

Elisabeth Åsbrink gör en forskningsresa genom svensk historia och svenska talesätt. Hon undersöker hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värderingar i ord. Samtalspartner är Björn Vikström.

Henrik Berggren  

Författaren samtalar initierat om 1968, om ungdomsrevolt, konst och litteratur, om studentliv, fritid och arbete, religiösa strömningar och om det politiska efterspelet av den svenska ”revolutionen”. Samtal med Alf Linderman.

Henrik Arnstad

Författaren tar oss med på en svindlande resa genom demokratins och antidemokratins historia. Hans bok ger läsaren en demokratisk bildning, som blivit livsviktig i nutidens politiska mörker. Samtalsledare Cristina Grenholm.

Jens Liljestrand 

Jens Liljestrand berättar levande och fängslande om en av våra mest komplexa, kontroversiella och storslagna kulturikoner. Mannen i skogen är boken om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden. I ett samtal med Kajsa Wejryd.

Jan Guillou

Jan Guillou talar om den åttonde delen i serien Det stora århundradet. Nu är det 1970-tal och ett krig håller på att växa fram mellan Europas säkerhetstjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Samtal med Anne-Louise Eriksson.

Jan Guillou

I romansviten Det stora århundradet är det så åttiotal. Den tid då, enligt Jan Guillou, rikedom, självförverkligande och framgång blir de viktigaste elementen i en människas liv. Han talar med Caroline Krook.

Kenneth Hermele

Författaren föds och växer upp i en ”shtetl” på Södermalm i Stockholm under 1950-talet. Ett judiskt samhälle inuti samhället som han skildrar i En shtetl i Stockholm. Samtalsledare: Dan-Erik Sahlberg.

Svante Nordin

I boken Hitlers München följer Svante Nordin ett antal Münchenbor 1913–1945 för att få svar på gåtan hur staden kunde föda fram sådana idéer och en sådan gestalt. I ett samtal med Dan-Erik Sahlberg.

Maciej Zaremba

Maciej Zaremba är född i Polen och kom till Sverige som 18-åring. Här berättar han om uppväxten i Polen och den drastiska vändningen i livet då mamman avslöjar att hon är judinna. I ett samtal med Martin Lind.

Evert Svensson

Han var ordförande för Broderskapsrörelsen under många år och hans bok Mitt namn är Evert - folkvald med förtroende är ett fascinerande bidrag till de mänskliga rättigheternas politiska idéhistoria. I ett samtal med KG Hammar.

Johan Perwe

Författaren Johan Perwe berättar för Kajsa Wejryd om sin morfar kyrkoherde Erik Perwe och medarbetarna vid svenska kyrkan i Berlin, som bistod jagade människor med mat, logi och skydd i krigets Berlin.

Lena Einhorn

Den historiska romanen Geniet från Breslau utspelar sig under första världskriget och handlar om forskaren Fritz Haber och hans fru Clara Immerwahr. Lena Einhorn i ett samtal med Lars Björksell.