Foto: Alex Giacomini

Historia

Vår samtid binds ihop med tiden som varit. Historiska händelser och personer har inspirerat till skönlitterära och vetenskapliga verk, viktiga för vår orientering i nutid. På Svenska kyrkans Se människan scen samtalar författare och forskare om tiden som varit.

Samtal från Se människan scenen på 2021 års bokmässa

Dick Harrison

Jesus är en problematiserande levnadsteckning över en av världshistoriens mest omdebatterade människor. Kan det finnas mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, som i sin bok vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan. 

Henrik Berggren

I del ett av Landet utanför skildrades Sverige under det första dramatiska krigsåret. I denna andra del sträcker sig handlingen från den mörka hösten 1940 till slaget om Stalingrad hösten 1942. I centrum av berättelsen står striderna om den svenska eftergiftspolitiken mot Tyskland. Vi möter en rad kända och mindre kända svenskars skiftande livsöden i krigets skugga. Henrik Berggren i ett samtal med Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen.

Anna Lihammer och Ted Hesselbom

Den klassiska bilden av vikingen skapades under en dramatisk tid på 1800-talet. Krisen var nära, tidens värderingar påverkades i grunden. Under denna period tog bilden av den välkände vikingen form. Historien iscensattes genom mode och konst, på museer och teater. Arkeologen Anna Lihammer och museichefen Ted Hesselbom samtalar med Caroline Krook, biskop em.

Snezana Bozinovska

Ester och Leon Rytz var bara barn när de tvingades till några av de mest ökända koncentrationslägren under 2:a världskriget. De miste allt: sina familjer, sitt land, sin ungdom. Mot alla odds lyckades de överleva slavarbete, sjukdomar, svår svält och till och med dödsmarschen. De kom så småningom till Sverige, och hamnade i Borås. Båda började arbeta i den framväxande textilindustrin, där de träffades och blev blixtförälskade. Bokens författare Snezana Bozinovska i ett samtal med Maria Bergius, domkyrkokomminister i domkyrkan Göteborg.

Anders Cullhed

Dante Alighieri är en av världslitteraturens mest uppburna författare, men hur såg hans liv ut? Anders Cullhed, Nordens stora Danteauktoritet, skildrar hans bistra levnadsöde mot en rik bakgrund av 1200-talets politiska, ekonomiska och kulturella omständigheter. Samtalsledare är Per Starke, avdelningschef för gemensamma funktioner, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Maria Küchen

Vid en arkeologisk utgrävning öppnas en tusenårig grav utanför Maria Küchens ytterdörr. Kvarlevor blottas. Frågor ställs på sin spets. Vilka har levt här före oss? Vad har vi för ansvar för dem som ska komma? Om det, och om jord – biologiskt, ekologiskt och existentiellt – handlar boken. Maria Küchen i ett samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Se människan samtal från 2020 års digitala bokmässa

Ingrid Lomfors

Ingrid Lomfors, chef för Forum för levande historia, har sammanställt breven som återger familjen Josias omskakande historia, Här bryr sig sommaren inte om oss – Breven från Hertha 1939–44. Döttrarna fick en ny chans i Sverige: Själv blev hon kvar i Nazityskland. Samtalsledare är Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborg.

 

Jan Guillou

Med Slutet på historien går Jan Guillou i mål med sitt bokprojekt Det stora århundradet. Det blev totalt tio böcker om släkten Lauritzen, som vi fått följa genom hela 1900-talet. När det gamla seklet slutar växer sig främlingshatet och högerextremismen stark. Har vi inte lärt oss något av historien? I ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

 

Se människan scenen i Göteborg 2018 och 2019

Dick Harrison

Att bryta upp, vandra och söka sig nya boplatser är en av mänsklighetens starkaste drivkrafter. Historikern Dick Harrison beskriver folkvandringar genom historien. Han talar med Per Starke om vilken lärdom vi kan dra av detta i dagens flyktingdebatt och inför kommande klimatflykter. 

Elisabeth Åsbrink

Elisabeth Åsbrink gör en forskningsresa genom svensk historia och svenska talesätt. Hon undersöker hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värderingar i ord. Samtalspartner är Björn Vikström.

Henrik Berggren  

Författaren samtalar initierat om 1968, om ungdomsrevolt, konst och litteratur, om studentliv, fritid och arbete, religiösa strömningar och om det politiska efterspelet av den svenska ”revolutionen”. Samtal med Alf Linderman.

Henrik Arnstad

Författaren tar oss med på en svindlande resa genom demokratins och antidemokratins historia. Hans bok ger läsaren en demokratisk bildning, som blivit livsviktig i nutidens politiska mörker. Samtalsledare Cristina Grenholm.

Jens Liljestrand 

Jens Liljestrand berättar levande och fängslande om en av våra mest komplexa, kontroversiella och storslagna kulturikoner. Mannen i skogen är boken om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden. I ett samtal med Kajsa Wejryd.

Jan Guillou

Jan Guillou talar om den åttonde delen i serien Det stora århundradet. Nu är det 1970-tal och ett krig håller på att växa fram mellan Europas säkerhetstjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Samtal med Anne-Louise Eriksson.

Jan Guillou

I romansviten Det stora århundradet är det så åttiotal. Den tid då, enligt Jan Guillou, rikedom, självförverkligande och framgång blir de viktigaste elementen i en människas liv. Han talar med Caroline Krook.

Kenneth Hermele

Författaren föds och växer upp i en ”shtetl” på Södermalm i Stockholm under 1950-talet. Ett judiskt samhälle inuti samhället som han skildrar i En shtetl i Stockholm. Samtalsledare: Dan-Erik Sahlberg.

Svante Nordin

I boken Hitlers München följer Svante Nordin ett antal Münchenbor 1913–1945 för att få svar på gåtan hur staden kunde föda fram sådana idéer och en sådan gestalt. I ett samtal med Dan-Erik Sahlberg.

Maciej Zaremba

Maciej Zaremba är född i Polen och kom till Sverige som 18-åring. Här berättar han om uppväxten i Polen och den drastiska vändningen i livet då mamman avslöjar att hon är judinna. I ett samtal med Martin Lind.

Evert Svensson

Han var ordförande för Broderskapsrörelsen under många år och hans bok Mitt namn är Evert - folkvald med förtroende är ett fascinerande bidrag till de mänskliga rättigheternas politiska idéhistoria. I ett samtal med KG Hammar.

Johan Perwe

Författaren Johan Perwe berättar för Kajsa Wejryd om sin morfar kyrkoherde Erik Perwe och medarbetarna vid svenska kyrkan i Berlin, som bistod jagade människor med mat, logi och skydd i krigets Berlin.

Lena Einhorn

Den historiska romanen Geniet från Breslau utspelar sig under första världskriget och handlar om forskaren Fritz Haber och hans fru Clara Immerwahr. Lena Einhorn i ett samtal med Lars Björksell.