Foto: Kristin Lidell/Ikon

Svenska kyrkan på Bokmässan bjuder på samtal om livet

Varje år deltar Svenska kyrkan på bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. Så även detta annorlunda år 2020. Det omfattande arrangemanget som normalt lockar en stor publik vid scenen, kommer i år att ske helt digitalt. Dock kommer samtalen med aktuella författare, precis som vanligt, att handla om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.

2020 - Ett annorlunda år

I samtalen på Se människan-scenen är det alltid livsfrågorna som står i centrum, och i år känns detta extra angeläget. Bokmässan och Se människan blir digitalt, våra samtal kommer att spelas in i Göteborgs domkyrka och Uppsala domkyrka, och sändas direkt från Gamla stans bokhandel i Stockholm. Alla kan ta del av detta genom internets försorg. Helst hade vi sett och hört live, men vi är glada att tekniken ger oss möjlighet att sprida och få uppleva goda samtal. Vad gäller Se människan på Bokmässan är detta i sig inte något nytt, vi har sänt på nätet i många år. Men i år gör vi det på ett annorlunda sätt. 

Välkommen att lyssna till samtalen på bokmassan.se, svenskakyrkan.se/bokmässan eller via sensus.se där det efter vissa programpunkter även finns möjlighet till diskussion genom Samtal fortsätter.

Ett normalt år är det så här:

Svenska kyrkan är Bokmässans största samarbetspartner och för Svenska kyrkan är Bokmässan det största årliga publika arrangemanget. De senaste åren har det handlat om runt åtta seminarier, sjuttio scenprogram, bildutställningar, bildspel, och många kulturarrangemang i församlingar i och runt Göteborg. Dessutom medverkar Svenska kyrkan med seminarier på Internationella torget.

- För oss är det viktigt att finnas med på den största kulturella mötesplatsen för att diskutera angelägna frågor som människor har. Se människan handlar både om att se Kristus och att se människan i all sin glädje och alla sina tillkortakommanden, berättar prästen Mikael Ringlander som sedan många år arbetat med kyrkans program på bokmässan.

Populär scen

Hos förlagen är kyrkans scen populär. Många tar kontakt och vill få med sina aktuella författare i Se människans program.

- Vi skulle kunna fylla tre scener, så många förfrågningar får vi. Tyvärr måste vi säga nej till en hel del, säger Mikael Ringlander.

Populariteten tror han dels beror på att kyrkans scen har en lugn placering ganska fri från störande brus, dels att det här ges plats för det seriösa samtalet.

- Jag tror att författarna gläds åt allvaret på vår scen, och att de får möta skickliga samtalsledare som kan föra givande samtal om existentiella frågor utifrån deras böcker. De blir sedda på ett bra sätt.

Längtan efter allvar

Även publiken lockas av scendiskussionerna om livets stora frågor. En stadig ökning har skett, och de senaste åren har runt 15 000 personer besökt Se människans scen.

- Det är viktigt att verkligen ge plats för frågeställningar och diskussioner som vi gör här, och inte bara leverera svaren för det blir aldrig intressant. I våra författarsamtal får vi ta del av olika funderingar kring, och aspekter på hur det är att vara människa.

Mikael Ringlander berättar om en författare som konstaterat att kyrkan är den enda platsen där det allvarliga samtalet förs idag, resten är bara underhållning, menade han.

- Kanske är det så att det djupa och seriösa samtalet börjar bli en bristvara i dagens snabbt snurrande kommunikationssamhälle, och då är det ju än viktigare att vi fortsätter ge plats för det hos oss.