Foto: Kristin Lidell/Ikon

Svenska kyrkan på Bokmässans hybridevent bjuder på samtal om livet

Varje år deltar Svenska kyrkan på bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. Arrangemanget som normalt lockar en stor publik vid scenen, kommer i år att ske som ett hybrid-event. Det innebär en mindre publik på plats samt ett brett digitalt program. På Se människan-scenen kommer samtalen med aktuella författare, precis som vanligt, att handla om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.

Det blir i år ett sjuttiotal författarsamtal från Se människan scenen, där det kommer att finnas viss plats för sittande åhörare, men där förhoppningen också är att fortsätta nå ut digitalt till en stor publik med de samtal om litteratur och existentiella frågor som blivit Se människans kännemärke.

På fjolårets helt digitala bokmässa hade sändningarna från Se människan-scenen närmare 47 000 visningar under själva mässdagarna och tittandet har fortsatt under året så att antalet visningar nu ligger på drygt 77 000.

- Det är fantastiska siffror och vi är glada över möjligheten att kunna fortsätta med djuplodande litterära samtal, trots den pågående pandemin, säger Mikael Ringlander, som tillsammans med Annica Starfalk är programansvarig för Se människan.

Susanna Alakoski, Klas Östergren, Magnus Uggla och Sara Stridsberg är några av författarna som möter i år. Scenprogrammet inleds varje dag med en morgonmeditation, som leds av Patricia Tudor-Sandahl (torsdag-fredag) och av Göran Greider (lördag-söndag).

Hör KG-Hammar, tidigare ärkebiskop och senior advisor för Se människan, förklara varför Svenska kyrkan bör vara med på Bokmässan

Bakgrund till Svenska kyrkans engagemang vid Bokmässan.

Svenska kyrkan är Bokmässans största samarbetspartner och för Svenska kyrkan är Bokmässan det största årliga publika arrangemanget. De senaste åren har det handlat om runt åtta seminarier, sjuttio scenprogram, bildutställningar, bildspel, och många kulturarrangemang i församlingar i och runt Göteborg. Dessutom medverkar Svenska kyrkan med seminarier på Internationella torget.

- För oss är det viktigt att finnas med på den största kulturella mötesplatsen för att diskutera angelägna frågor som människor har. Se människan handlar både om att se Kristus och att se människan i all sin glädje och alla sina tillkortakommanden, berättar prästen Mikael Ringlander som sedan många år arbetat med kyrkans program på bokmässan.

Populär scen

Hos förlagen är kyrkans scen populär. Många tar kontakt och vill få med sina aktuella författare i Se människans program.

- Vi skulle kunna fylla tre scener, så många förfrågningar får vi. Tyvärr måste vi säga nej till en hel del, säger Mikael Ringlander.

Populariteten tror han dels beror på att kyrkans scen har en lugn placering ganska fri från störande brus, dels att det här ges plats för det seriösa samtalet.

- Jag tror att författarna gläds åt allvaret på vår scen, och att de får möta skickliga samtalsledare som kan föra givande samtal om existentiella frågor utifrån deras böcker. De blir sedda på ett bra sätt.

Längtan efter allvar

Även publiken lockas av scendiskussionerna om livets stora frågor. En stadig ökning har skett, och de senaste åren har runt 15 000 personer besökt Se människans scen.

- Det är viktigt att verkligen ge plats för frågeställningar och diskussioner som vi gör här, och inte bara leverera svaren för det blir aldrig intressant. I våra författarsamtal får vi ta del av olika funderingar kring, och aspekter på hur det är att vara människa.

Mikael Ringlander berättar om en författare som konstaterat att kyrkan är den enda platsen där det allvarliga samtalet förs idag, resten är bara underhållning, menade han.

- Kanske är det så att det djupa och seriösa samtalet börjar bli en bristvara i dagens snabbt snurrande kommunikationssamhälle, och då är det ju än viktigare att vi fortsätter ge plats för det hos oss.