Foto: Kristin Lidell/Ikon

Svenska kyrkan på Bokmässan bjuder på samtal om livet

Varje år deltar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. Arrangemanget lockar vanligtvis en stor publik vid scenen. På Se människan-scenen handlar samtalen om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.

Varje år hålls ett sjuttiotal författarsamtal på Se människan scenen. Samtalen handlar om litteratur och existentiella frågor, något som blivit Se människans kännemärke.

Alla samtal på scenen spelas in och sänds både live via svenskakyrkan.se/bokmässan samt läggs upp på youtube. På så sätt kan många ta del av de fina samtalen och tittarsiffrorna ökar stadigt under året och kommer ofta upp i ca 80 000 visningar efter 

- Det är fantastiska siffror och vi är glada över möjligheten att kunna sprida de djuplodande litterära samtalen både på plats på den fysiska mässan och digitalt, säger Mikael Ringlander som är programansvarig för Se människan

Varför ska Svenska kyrkan vara med på Bokmässan?

Hör KG-Hammar, tidigare ärkebiskop och senior advisor för Se människan, förklara varför Svenska kyrkan bör vara med på Bokmässan

Bakgrund till Svenska kyrkans engagemang vid Bokmässan

Svenska kyrkan är Bokmässans största samarbetspartner och för Svenska kyrkan är Bokmässan det största årliga publika arrangemanget. De senaste åren har det handlat om runt åtta seminarier, sjuttio scenprogram, bildutställningar, bildspel, och många kulturarrangemang i församlingar i och runt Göteborg. Dessutom medverkar Svenska kyrkan med seminarier på Internationella torget.

– För oss är det viktigt att finnas med på den största kulturella mötesplatsen för att diskutera angelägna frågor som människor har. Se människan handlar både om att se Kristus och att se människan i all sin glädje och alla sina tillkortakommanden, berättar prästen Mikael Ringlander som sedan många år arbetat med kyrkans program på Bokmässan.

Populär scen

Hos förlagen är kyrkans scen populär. Många tar kontakt och vill få med sina aktuella författare i Se människans program.

– Vi skulle kunna fylla tre scener, så många förfrågningar får vi. Tyvärr måste vi säga nej till en hel del, säger Mikael Ringlander.

Populariteten tror han dels beror på att kyrkans scen har en lugn placering ganska fri från störande brus, dels att det här ges plats för det seriösa samtalet.

– Jag tror att författarna gläds åt allvaret på vår scen, och att de får möta skickliga samtalsledare som kan föra givande samtal om existentiella frågor utifrån deras böcker. De blir sedda på ett bra sätt.

Längtan efter allvar

Även publiken lockas av scendiskussionerna om livets stora frågor. En stadig ökning har skett, och de senaste åren har runt 15 000 personer besökt Se människans scen.

– Det är viktigt att verkligen ge plats för frågeställningar och diskussioner som vi gör här, och inte bara leverera svaren, för det blir aldrig intressant. I våra författarsamtal får vi ta del av olika funderingar kring, och aspekter på hur det är att vara människa.

Mikael Ringlander berättar om en författare som konstaterat att kyrkan är den enda platsen där det allvarliga samtalet förs idag, resten är bara underhållning, menade han.

– Kanske är det så att det djupa och seriösa samtalet börjar bli en bristvara i dagens snabbt snurrande kommunikationssamhälle, och då är det ju än viktigare att vi fortsätter ge plats för det hos oss.

Samtal om de stora frågorna

Författarsamtalen från Svenska kyrkans Se människan-scen på Bokmässan kretsar kring livsfrågor, tro, vår samtid och historia. Här hittar du inspelningar - film och podcast - sorterade i tolv olika teman.

Till minne av Desmond Tutu 1931 - 2021

Desmond Tutu besökte vid två tillfällen Se människan på Bokmässan och vi är många som med glädje minns hur vi fick lyssna till honom. Här kan ni ta del av Hans S A Engdahls minnesord. Onsdagen den 26 januari hölls en minnesgudstjänst i Storkyrkan i Stockholm och länk för att se den även i efterhand finns här.