Se människan - ett miljödiplomerat event

Vi delar ansvaret för att ta hand om den jord vi har fått att bo på. Svenska kyrkans miljödiplomering bygger på en teologisk grund för ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling. Se människan är från och med år 2019 miljödiplomerat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbara event.

Sedan tidigare finns ett arbetssätt för miljöfrågor och hållbarhet som kallas Svenska kyrkans miljöledningssystem för permanent verksamhet. Diplomeringen av hållbara event är ett komplement till detta arbetssätt. Arbetssättet innehåller särskilda rutiner och krav samt har en oberoende part som kontrollerar att rutinerna och kraven följs. Att Se människan har diplomerats som ett hållbart event har flera konsekvenser, bland annat att vi

  • tar ansvar över våra klimatutsläpp
  • har höga hållbarhetskrav på samtliga inköp
  • arbetar för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030.

Utöver detta ska Se människan vara klimatpositivt till år 2020. Det innebär att vi tar bort mer klimatgaser (som till exempel koldioxid) ur atmosfären än vad vi producerar genom att skapa eventet. Vi ska ge tillbaka mer än vad vi tog, helt enkelt.

Läs underlaget för Se människans miljödiplomering

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.