En stor familj speglar samhället i stort

Är man ansvarig för sin familjs synder? Kan man egentligen göra något för att förändra historien? Kan man kanske skriva om den? Det är frågor Nina Wähä ställer i sin roman Testamente.

Familjen är central i din roman Testamente

Ja, romanen handlar om hur familjen som vi alla är en del av, är svår att frigöra sig ifrån och hur det kan komma sig att våra barndomar skiljer sig åt fast vi är uppvuxna på samma ställe. En stor familj speglar också samhället i stort, där alla får olika roller för att kunna samarbeta.

Hur påverkas familjen av sina religiösa rötter?

Pappan i familjen, Pentti, är ofrivillig ateist. Han har vuxit upp med en våldsam och kärlekslös pappa som även var religiös, och då blev religionen väldigt sammanblandad med brist på faderskärlek. Pentti upplever att hans pappa gjorde saker med Gud som alibi, och kanske hade han själv varit troende om han inte hade skadats så av sin far.

Möt Nina Wähä på Bokmässan

Nina Wähä samtalar med Sara Garpe på Se människan-scenen, lördag 28 september 16.30–16.50.