Längta efter frihet och ljus

Bildning handlar om att göra sitt liv och sin värld lite större. Det menar kulturjournalisten och författaren Per Svensson, som tillsammans med Thomas Seinfeld skrivit boken Bildning på barrikaderna.

Med anledning av reformationsåret har han dessutom uppdaterat den bok om Martin Luther och reformationen som han skrev för tio år sedan. När den ges ut på nytt har den fått titeln, Frihet, jämlikhet, reformation. 500 år med Luther! Och just i detta med frihet och jämlikhet finns tydliga kopplingar mellan båda projekten, mellan reformation och bildning.

Bibeln och biblioteket

När han var liten fick Per Svensson Barnens Bibel i julklapp av en släkting. Och den blev hans första viktiga bildningsupplevelse. Inte därför att han var särskilt intresserad av religion och kristendom utan därför att den innehöll sådana fantastiska berättelser. Biblioteket kom också att spela en viktig roll. Ganska snart hade han läst allt på barn- och ungdomsavdelningen och en hel del av vuxenböckerna på Roslags Näsbys bibliotek.

– Jag har alltid velat lära mig mer. Det är också därför jag har valt det här jobbet, som går ut på att läsa och sätta sig in i saker. Den grundläggande drivkraften, ända sedan jag skrev min första bok, har varit att förstå varför Sverige ser ut som det gör. Och varför mitt liv har kommit att gestaltas på de sätt som det gjort. Och som författare har jag hittat ämnen som hjälper mig att förstå det, allt från stadsplanering, Luther och nu bildning.

Vad är egentligen bildning?

– Bildning handlar inte om att inhämta någon specifik kunskapsmängd eller kunna svara på frågor på högskoleprovet eller något sådant. Det handlar om individen. Och individuell utveckling. Ingen kan bilda någon annan. Det är något som var och en måste göra själv och som vi alla gör på våra egna sätt. Där finns en tydlig koppling till Luther och reformationen som ju innebar att man flyttade fokus från kyrkan som en garant för frälsning till den enskilda människan och hennes relation till Gud. Det var också centralt för Luther och de andra reformatorerna att alla skulle kunna läsa skriften själv och på så sätt kunna bilda sig en egen uppfattning om det som står där.

 

Genom att bilda sig vidgar man världen och skapar en frizon där man kan växa.

Finns det något som man måste lära sig eller veta för att vara bildad?

– Det är förstås väldigt opraktiskt att inte kunna läsa. Men svaret är faktiskt nej. Man kan bilda sig på oändligt många olika sätt. Men samtidigt tror ju jag att texter som har överlevt genom sekel, kanske i tusentals år, har ett alldeles särskilt värde. Det faktum att de finns kvar än i dag, medan så mycket annat fallit i glömska, är i sig ett indicium på kvalitet. Och när vissa berättelser och teman återkommer igen och igen genom mänsklighetens historia

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- så gör de det därför att de berättar något viktigt om vad det är att vara människa. Så om man vill göra sitt liv och sin värld lite större då är det klokt, tänker jag, att intressera sig för de här verken, berättelserna, traditionerna och konstverken som förts vidare från generation till generation. Det gäller Bibeln till exempel. Att kyrkan så att säga proklamerat den som auktoritet skulle aldrig varit tillräckligt för att hålla den flytande i 2000 år. De bibliska berättelserna lever av egen inneboende kraft.

Bildning en väg till värdighet och frihet

Per Svenssons stora bildningsidol är Karl Johan Gabrielsson, den moderlöse sonen till en grovarbetare som auktionerades ut på socknen till lägstbjudande och tidigt tvingades ut i tungt kroppsarbete. Men Karl Johan Gabrielsson fick chans att utbilda sig och blev så småningom journalist, precis som Per Svensson själv. 1897 gav han ut pamfletten Mera ljus. Några ord till arbetarklassen om självundervisning som handlar om hur viktigt det är att samhällets mest utsatta bildar sig genom att läsa statskunskap, filosofi och, viktigast av allt, skönlitteratur. Och det ska man göra på originalspråket, menar Gabrielsson. Och det är inte alls svårt. Man skaffar sig bara en ordbok och en grammatik och efter ett halvår så läser man tidningsartiklar utan problem och efter ett år tysk filosofi.

– Det här var människor med långa arbetsdagar, i princip levde de som dragdjur. De var fattiga, många gånger hungriga. Men de uppmanades att läsa klassiker och lära sig främmande språk. Målet var att bli en människa som var fri. Bildning var själva motorn för att erövra och tillerkännas värdighet och frihet, säger Per Svensson och fortsätter.

Det är viktigt att slå vakt om bildningstanken

– Deras vision byggde på tanken att människan genom att ta in bilder, erfarenheter, berättelser kan göra sig oberoende av de givna omständigheterna, hur vidriga dessa omständigheter än är. Genom att bilda sig vidgar man världen och skapar en frizon där man kan växa som människa. Och det finns helt klart en plats för folkrörelsernas bildningsideal också i dagens samhälle. Också idag är det de grupper som är mest utsatta som har mest att vinna på att bilda och utbilda sig. Och därför tycker jag att det är bra att Bokmässan har bildning som tema i år. Det är viktigt att slå vakt om bildningstanken.

– Ibland hör man röster som vill att bibliotekens verksamhet ska förändras och att de ska ta rollen som medborgarcentra eller aktivitetshus. Att de ska utrustas med klätterväggar och sånt. Då känner jag mig väldigt kulturkonservativ. Jag tror ett samhälle behöver institutioner som upprätthåller föreställningar om vad som är verkligt väsentligt i mänskligt liv och för mänskligheten. Som insisterar på att vi människor har en fantastisk potential, var och en för sig och tillsammans. Men som samtidigt vågar stå upp för att det kan krävas arbete för att förverkliga dessa möjligheter. Och de institutioner vi skapat för detta, skolan och biblioteken inte minst, men också kultursidorna, förlagen och kyrkan bör bevaras, skyddas, värnas och inte urvattnas.

Erika Hedenström

Möt Per Svensson på våra scener

Om:bildningsscenen

Torsdag 15.20, Fredag 13.20, Fredag 17.20. Söndag 15.20

 

Fredagsscenen 10.00
 
Seminarium

Fredag 11.00, Fredag 14.00, Lördag 12.00

 

Läs mer om Svenska kyrkan på Bokmässan 2017