Juridik

Genom att bistå med juridisk kompetens hjälper vi dig att känna dig trygg i ditt förhållningssätt till lagar och förordningar.

GDPR Stöd till församlingar

Sedan den 25 maj 2018 är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.

En fågel i sten står på en gravsten.

Riktlinjer för begravningsverksamhet

Varje begravningshuvudman måste ha upprättade riktlinjer för sin begravningsverksamhet. Här finns vägledning och en mall för hur man upprättar sina riktlinjer.