Foto: Johanna Frostensson

Ideella uppgifter utanför boxen

Ibland behöver den som vill hjälpa till bryta ny mark. Bertil Nelson löser tekniken för digitala gudstjänster i Ytterby.

Dubbla bildskärmar, hörlurar, mixerbord och en skylt med texten ”Sändning pågår”. Bakom sista kyrkbänksraden i Ytterby kyrka finns navet för Kungälv-Ytterby församlings digitala gudstjänster. Den som byggt upp och ser till att allt fungerar är teknikintresserade församlingsbon Bertil Nelson.

– Du hittar inte mig i någon kör, det har funnits få uppgifter som jag har känt passat in på mig. Här har jag hittat det här området där jag kan hjälpa till.

Och hjälpa till har han gjort. När många under pandemin med kort varsel behövde ordna teknisk utrustning för att direktsända gudstjänster så satt Ytterby kyrka lugnt i båten. Här fanns redan mycket av det som behövdes på plats. Tidigare diakonen Sven-Börje Andersson kände väl till Bertils stora teknikintresse och bad om hans hjälp att få till en lösning för att sända gudstjänster med ljud till Ytterbyhemmet, ett äldreboende några stenkast från kyrkan. Bertil nappade på frågan och började experimentera med att även lägga till bild.

– Jag hade burit hit en dator och ett par kameror som satt uppe på läktaren. Tekniken skulle inte synas eller inkräkta i kyrkorummet, men det blev något helt annat när det sen blev pandemi.

När pandemin slog till med full kraft kom Bertils tidigare insatser med att utveckla digital sändning av gudstjänster väl till pass. Han fick många frågor från olika håll om att hjälpa till att ordna teknik för att kunna sända till exempel gudstjänster. Samtidigt hade han själv fullt upp med sändningarna i Ytterby.

– Jag har inte suttit hemma många söndagar under pandemin, jag har alltid varit här. Jag vet inte hur många timmar vi har sänt och jag vet inte om jag vill räkna på det, skrattar han.

Han är glad över att det egna intresset för teknik kan bli till nytta för andra.

– Det är det här jag kan och gör och det är roligt att det kan komma kyrkan och andra till del också.

Bertil tycker att det ofta kan finnas många möjligheter att vara med och bidra i en församling som kanske inte är uppenbara vid en första anblick.

– Vill man som jag ta initiativ så är det inte stopp på något sätt utan det uppmuntras, men det är inte alltid serverat i en färdig ram. Man måste vara driven för att hitta de andra uppgifterna som inte har funnits historiskt.

Han lyfter att Svenska kyrkan i motsats till landets frikyrkor historiskt sett har varit ekonomiskt välbeställd och kunnat lösa de arbetsuppgifter som behövts med anställda. Men menar själv att många fler uppgifter skulle kunna bäras av ideella krafter.

– Alla brinner för någonting, sen gäller det bara att locka fram det på något sätt och ge möjligheter.

Genom åren har Bertil provat på många olika uppgifter i församlingen. Han har hjälpt lokalbefolkningen att byta till vinter- och sommardäck, där pengarna gick till välgörenhet.

– Vi var åtta, tio grabbar som under några år ägnade en lördag vår och höst åt att byta däck på 70-80 bilar, först vid City Gross och sen utanför kyrkan.

Bertil har även kört kyrktaxi, varit kyrkvärd och förtroendevald, men känner att det främst är i de tekniska uppgifterna han hittar hem.

– Den här delen känner jag mig mer hemma med än att sitta som förtroendevald och prata personal, byggnader och budget även om jag kan göra det också. Det här är ett konkret sätt att ge till församlingen som passar mig ännu bättre.

Bertil fortsätter att fundera kring vilka andra nya roller och uppgifter som väntar på att upptäckas i församlingen.

– Det är klart att det snurrar hela tiden, vad kan vi göra mer?

Text & foto: Johanna Frostensson

 

Läs vidare

Ideell i framtidens församling 

Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan att vara en statskyrka och blev ett kristet trossamfund och därmed den största organisationen i det svenska civilsamhället. Redan innan skiljandet mellan kyrka och stat fanns det engagerade församlingsbor som arbetade ideellt. Men fortfarande, mer än tjugo år senare, arbetar många av Svenska kyrkans stift och församlingar med att hitta arbetsformer, organisation och inte minst en kyrkosyn som gör att Svenska kyrkan kan bäras av församlingsbor som arbetar ideellt.  

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.