Foto: GettyImages

Hållbara inköp i Partille

Genom mer hållbara inköp går det att både spara pengar och samtidigt värna om miljön. Små förändringar kan generera en stor nytta. Partille pastorat har börjat arbeta mer målmedvetet med sina inköp och ser redan positiva effekter.

Partille pastorat har inspirerat oss i sin resa med att arbeta mer strategiskt med inköp med fokus på samordning och hållbarhet. De insatser de gjort hittills har gett goda resultat i form av ett förändrat inköpsmönster och köpbeteende hos de anställda. De har kunnat minska på småinköpen och sparat pengar och tid på ett sätt som de tror kommer ha goda långsiktiga effekter.  

Vi hoppas att ni genom filmen, som vi har gjort tillsammans med Partille pastorat, ska känna hopp i att inköp är något vi kan påverka och arbeta med på ett nytt, mer hållbart, medvetet och affärsmässigt sätt. Vi kan alla skapa vår egen resa till förändring för vår skapelse och vår kyrkas framtid!