En rad människor står upp och sjunger ur psalmboken.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänstutveckling

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro, och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans. Gestaltningen av alla gudsjänsterna bygger på urgamla ordningar och är samtidigt föremål för kontinuerlig förnyelse.

Göteborgs stift följer utvecklingen av gudstjänstlivet i Svenska kyrkan och skapar mötesplatser för samtal om detta.

Verksamheten bedrivs på olika sätt:
• Rådgivning i fråga om gudstjänstlitteratur, gudstjänstordningar, kyrkohandbok och kyrkoordning, tillståndsfrågor och kontakt med domkapitel, gudstjänstrummets gestaltning.