Domkyrkan i Göteborg
Foto: Daniel Hultenmo

Fastigheter

Vare sig du behöver hjälp med en detalj eller stöd hela vägen så kan vi erbjuda dig ett, fler eller alla steg i ledet för att ta hand om dina fastigheter.

Vi är ett kunskapscentrum som bistår med utbildningar och skapar nätverk. På det sättet kan vi stödja församlingar och pastorat att förvalta sitt kulturarv och sina fastigheter.

Stiftets experter erbjuder rådgivning inom:

  • fastighetsförvaltning
  • förvaltning av kyrkligt kulturarv
  • projektledning
  • kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB)
  • genomlysning vid biskopsvisitation
  • tillsyn av kyrkliga inventarier
  • kallställning kyrkor
  • energioptimering, styr- och reglerteknik.

Vi hjälper till med mätutrustning och enkel uppföljning vid kallställning av kyrkor.

Vi arbetar med information och faktaspridning, medverkar i nationella samarbeten och nätverk samt i kyrkinterna nätverk för att driva gemensamma frågor. 

Dokument Fastighet och kulturarv

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar går ut på att för framtiden säkra bästa möjliga hantering av kyrkor, fastigheter och utjämningssystem i Svenska kyrkan.

En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara.

Multifunktionella kyrkor

Många av våra kyrkor är mycket gamla. Idag behövs funktioner som kanske inte fanns förr. Men det finns en hel del som kan göras och runtom i Göteborgs stift finns många fina exempel på hur en äldre kyrka kan bli multifunktionell.

En stor gravkrans och en ljuslykta på en gravplats.

Nätverk fastighet och kyrkogård

Välkommen till grupper för delande av erfarenheter, information och reflektion kring fastighets- och kyrkogårdsförvaltning.

Närbild av rör och mätare i ett uppvärmningssystem

Utfasning av oljepannor

Har er församling fortfarande en oljepanna i bruk? Församlingar och pastorat kan få ekonomiskt stöd via bidrag från Svenska kyrkans färdplan för klimatet för att byta ut de kvarvarande oljepannorna.

En grupp människor sitter på platststolar i en ruin. Framför dem står en präst vid ett stenaltare.

Guds hus genom tiderna

Nattvardskärl från tolvhundratalet möter ett handgjort kors från 2010. I Dragsmark i Bohuslän har människor kommit för att tillbe i över tusen år.

Kurser och arrangemang Fastigheter och kulturarv

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Grundtjänster Fastighet och kulturarv

Syftet med grundtjänsterna inom fastighet och kulturarv är att stödja församlingar och pastorat i förvaltningen av sitt kulturarv och sina fastigheter.

Takvalv i en kyrka.

Uppdragstjänster Fastighet och kulturarv

Stiftskansliet erbjuder en bred palett av tjänster för teknisk förvaltning, fastighetsekonomi, projekt och upphandlingar samt lokalförsörjning.