Ulrika Melin Lasson med kördeltagare.
Foto: Tobias Elmquist

En sjungande kyrka

"Det finns forskning på att körsång gör gott för det psykiska välbefinnandet. Att dessutom vara en del av en grupp och där finnas för varandra är också viktigt, inte minst för alla de barn som sjunger i kör", säger stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson.

Musik och körsång är en stor del av Svenska kyrkan. Körverksamheten riktar sig till människor i alla åldrar och på många sätt fyller den en viktig funktion. När de sjungande miljöerna i Sverige blir färre och färre så blir Svenska kyrkans körverksamhet ännu viktigare. Förutom sången och den glädje och gemenskap den ger, så finns det många andra synergier av körsången som bör vårdas.

– Den hjälper barn och vuxna att få fatt i sin röst, att använda sin röst. Rösten är så mycket ens person och att få tillgång till sin röst är väldigt viktigt. Det handlar om att få vara den man är, den människa som Gud har skapat och där gör Svenska kyrkan ett stort arbete. För barn finns det färre sjungande miljöer numera så där handlar det om att de både ska få hjälp med sin röst men även att de ska få kontakt med kyrkan och gemenskapen med andra människor som finns där, säger Ulrika Melin Lasson och fortsätter:

– Körverksamheten fungerar också om en slags rekryteringsbas, väldigt många av oss som jobbar inom kyrkan har någon gång börjat som barn i en barnkör. I kören får sångaren en stor förtrogenhet med kyrkans innersida; med gudstjänsten, psalmer, sånger och böner. Det är jätteviktigt med bra musik och goda texter, för dessa bär körsångaren med sig, kanske hela livet, säger Ulrika Melin Lasson.

Att vara en del av en grupp och att vara en viktig kugge, det är precis som att vara en del av ett fotbollslag, är man borta så märks det och därigenom är man viktig.

Forskningen som visar hur bra det är med körsång – att själva sjungandet är läkande, att oxytocinhalterna och endorfinerna ökar och att hormonbalansen blir bättre ska inte heller glömmas bort. Dessutom finns det också en viktig diakonal aspekt av körsången som inte ska underskattas. Något som i förlängningen kan bidra till ett mer hållbart liv.

– Det här med att vara en del av en grupp och att vara en viktig kugge, det är precis som att vara en del av ett fotbollslag, är man borta så märks det och därigenom är man viktig på det sättet. Sedan så klart också att man kommer in i ett sammanhang där den ”siste ska bli den förste”. Som kommer från evangeliet – att den svage är lika viktig som den starke. Hela det budskap som Svenska kyrkan står för finns så klart med också i musikverksamheten där vi får bära och finnas till för varandra, fortsätter Ulrika Melin Lasson.

Att vara en sjungande kyrka är en av Svenska kyrkans viktigaste identiteter.

Församlingarna är kärnan i musikverksamheten

Det är ute i de lokala församlingarna och pastoraten som musik- och körverksamheten på olika sätt flödar. Oavsett om musiken blir en del av en gudstjänst eller om det ”bara” handlar om att sjunga och spela tillsammans så gör den nytta för alla de barn och vuxna som är en del av den.

– Olika typer av musikverksamhet är ett jättestort arbete som bedrivs i alla församlingar. Att vara en sjungande kyrka är en av Svenska kyrkans viktigaste identiteter. Det går inte av sig självt utan det måste man jobba med varje dag och runtom i församlingarna i stiftet så finns det körer i nästan alla åldrar. I de yngsta åldrarna handlar det mycket om musiklek och rytmik, mer renodlad körsång kan vara aktuellt från skolåldern ungefär och sen kan en vara körsångare hela livet, säger Ulrika Melin Lasson.

Göteborgs stifts roll

Som stiftsmusiker är det framför allt Ulrika Melin Lasson som från stiftets sida på olika sätt stödjer församlingarna och därigenom bidrar till att främja den musikverksamhet som bedrivs i stiftet.

– Från stiftskansliets perspektiv så sker det främst genom olika utbildningar och körledarfortbildningar som vi har varje år. Att leda sjungandet på bred front vad gäller åldrar och genrer kräver kunskap både vokalt och metodiskt, något kyrkomusikerna behöver utveckla under hela sitt yrkesliv. Det handlar också om att, både innehållsmässigt och metodiskt, lyfta hur viktig körsången är i våra församlingar.

– Från stiftets sida så skapar vi mötesplatser dit kyrkomusiker och andra kan komma, vi möjliggör kurser och nätverk så att de i sin tur kan skapa sina egna mötesplatser och musikverksamhet som ger glädje och gemenskap till så många människor, unga som gamla, avslutar Ulrika Melin Lasson.

Text: Daniel Hultenmo, stiftskommunikatör

Stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson

Möt stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson

Om ett yrkesval som grundar sig i en vilja att ge tillbaka. Ulrika Melin Lasson har arbetat i kyrkan hela sitt yrkessamma liv, cirka 27 år. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon som stiftsmusiker på Göteborgs stiftskansli, en tjänst som hon själv beskriver som rolig och varierande.