Ett träkors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

En öppen kyrka

Jag har många erfarenheter av Svenska kyrkan. Erfarenheter som formar min förståelse av vad Svenska kyrkan är och gör: människor jag mött, arbetskamrater, gudstjänster, verksamheter, det jag läst och sett, som pressekreterare också hur media speglar kyrkan och de förväntningar de har på oss.

Inom kommunikation har vi en vision: Svenska kyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner en glädje över att tillhöra. Till den hör tre värdeord som vi laddar möten, texter och bilder med: Närvaro, Öppenhet och Hopp. Visar bilden på närvaro, präglas mötet av öppenhet och förmedlar texten hopp? 
 
Jag tycker om domkyrkan i Göteborg. Här är det alltid människor som rör sig, vare sig det är gudstjänst, konsert, filminspelning eller öppen kyrka. Några sitter i bänkarna, andra tänder ljus, någon knäfaller vid altarringen, någon stannar upp och lyssnar på det som försiggår i Mariakapellet. Det är en av mina erfarenheter av en öppen kyrka, att alla är välkomna och det går bra att närma sig altaret steg för steg, i egen takt. 
 
Vid sommarens besök i västra Värmland besökte jag en annan öppen kyrka. I skogen i Brevik i Eda ligger Hällekörka. Under ett gigantiskt klippsprång har plankor lagts på stenar och ett kors rests. Här sjöng vi I denna ljuva sommartid och här har det firats gudstjänst, döpts och vigts – i en kyrka formad av naturen. Det är också en öppen kyrka. 
 
Tema för Korsväg tar sin utgångspunkt i Göteborgs stifts vision, att vara en öppen och tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor. Vi utgår från ordet öppen, och formulerar temat En öppen kyrka. 
 
Text: Torgny Lindén, redaktör för Korsväg

Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 1 2022)