Foto: Magnus Aronson/Ikon

Dop - innesluten i Guds kärlek

Vi människor behöver traditioner, vi behöver ritualer för livets viktiga händelser. Ofta är det också i samband med dopet vi får hälsa den nyfödda välkommen till familjen, släkten och livet.

Många tror att det är i dopet vi får vårt namn – döps till Alice eller Nils. Men dopet handlar om mer än så. Vårt namn har vi redan. Det är Alice eller Nils som döps i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. Vad betyder då det?

Vi kristna tror att Gud vill ha gemenskap med varje människa. Gud vill finnas där vid vår sida varje dag här i jordelivet, och vidare in i evigheten. I dopet bekräftar Gud att du, just du som döps, är innesluten i Guds kärlek. Löftet om gemenskap gäller just dig.

Dopet är en gåva som inte kräver någon motprestation. Det är därför dopet kan ges till spädbarn. I dopet är det Gud som handlar med oss, och bekräftar att vi är Guds älskade barn. Livet kan knappast börja bättre än så!

Frank Lorentzon, stiftsteolog

Dop

Dopet har genom hela kyrkans historia fungerat som ett yttre tecken och en bekräftelse på varje människas självklara samhörighet med Gud.