Foto: GettyImages

Det goda samtalet

Vi behöver öva vår förmåga och färdighet att motstå förenklingar och vara medvetna om vilka av våra känslor som kan utnyttjas. Det goda samtalet handlar om att undersöka verkligheten och lära mer.

Många auktoritära röster vill övertyga oss om motsatsen. Vi bombarderas av starka bilder och budskap som aldrig förr. Genom våra datorer och mobiler överöses vi av uttalade fake news och konspirationer, sida vid sida med mer finstilta och kamouflerade budskap. Därför behöver vi som människor alltid granska berättelser med förnuft och kritiskt sinne. Folkbildning erbjuder rum för det utforskandet. Tillsammans kan vi undersöka verkligheten och lära mer. I en sådan lärmiljö försöker vi inte övertyga varandra om att det som är rätt för oss, också är rätt för någon annan, utan istället uppmanar vi till det goda samtalet. 

Det goda samtalet

 • Vi är här för vår egen skull.
 • Vi behöver inte försöka övertyga varandra om det som är rätt för oss.
 • Vi är inte här för att kritisera eller fördöma andra.
 • Vi talar i ”jag-form” och utifrån vår egen erfarenhet.
 • Vi bestämmer själva om vi vill säga något.
 • Vi håller oss till ämnet som vi träffats för att samtala kring.
 • Vi försöker lyssna aktivt och avbryter inte varandra.
 • Vi avhåller från att ge varandra råd.
 • Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.
 • Vi samtalar inte för att ”vinna” – utan för att få nya perspektiv och berika varandra.
 • En mångfald av livssituationer, förkunskaper och åsikter är ibland svårt att hantera men det ger goda förutsättningar för ett spännande och bildande samtal.
 • Tillåt dig och andra att testa tankar även om de inte är färdiga. Du har alltid rätt att ändra dig. Uppmuntra att ”provtänka”. 

Som enskilda och tillsammans behöver vi aktivt arbeta med frågor kring folkkyrka och demokrati. Hur kan vi förstärka och hålla fast vid de grundläggande värderingar vi har och vilka uttryck får de idag? Statens syften med stödet till folkbildning är att:

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Vad händer när statens fyra syften och församlingens grundläggande uppgift får mötas i den lokala myllan långsamt, långsiktigt och lyhört?