Foto: GettyImages

Brev till Judiska församlingen i Göteborg

Med anledning av Kyrkomötets beslut "att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina" skriver biskop Susanne Rappmann till Judiska församlingen i Göteborg med önskan om att beslutet inte ska leda till att de goda relationer som byggts upp under många år skadas.

Till judiska församlingen
Göteborg 26 november 2021

Låt mig först uttrycka glädje över det samarbete som finns mellan Judiska församlingen, Göteborgs domkyrkoförsamling och Göteborgs stift/Kultursamverkan. Jag tänker på gemensamma samlingar vid Förintelsens minnesdag, samtalsgrupper och nu senast seminarierna kring Göran Rosenbergs bok om Marcus Ehrenpreis. 

Sedan vill jag beklaga det beslut som Svenska kyrkans kyrkomöte fattade, nämligen ”att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.” 

Jag vet och förstår att beslutet väckt negativa reaktioner och det är därför som jag skriver till er. Jag är bekymrad över beslutet bland annat därför att det kan spä på anti-judiska stämningar vilket vore djupt olyckligt.

Jag ber och hoppas att kyrkomötets beslut inte ska leda till att de goda relationer som vi byggt upp under många år skadas. Bakom detta brev ställer sig också domprost Stefan Hiller.

Med vänliga hälsningar och önskan om en välsignad Chanukkah, 

Biskop Susanne Rappmann