Ekumenik – kristen tro på olika sätt illustreras med bilder på olika kyrkobyggnader.
Foto: GettyImages

Ekumenik – att leva tillsammans i samma hus

Vi kristna skall vara ett, så att världen kan tro – det är en del av uppdraget vi fått av Jesus själv (se till exempel Joh 17:20-23), och Paulus säger återkommande detsamma. Ändå är splittringen stor, enheten avlägsen. Historien är fylld av konflikter och misstro kyrkotraditioner emellan.

Mot detta står den ekumeniska rörelsen, som strävar efter att uppnå enhet. Men stötestenarna är stora, och enheten ännu inte i sikte. Det är då glädjande att se hur vanligt kyrkfolk från olika kyrkofamiljer idag ganska obekymrat besöker varandras gudstjänster, och hur ekumeniska kommuniteter som Taizé och Iona går före och visar vägen – och lockar väldigt många besökare.

Ekumenik, ”att leva tillsammans i samma hus”, utesluter inte mångfald; vi är olika, och måste få uttrycka och formulera vår tro olika – Gud är ju ändå alltid större än vad vi kan förstå och formulera. Det som förenar är tron på en treenig Gud som i Jesus dog för att vi skulle få leva. Enheten är en enhet i och genom honom!

Frank Lorentzon, stiftsteolog