På ett mötesbord står en bärbar dator uppslagen. Papper och pennor ligger utspridda framför mötesdeltagarna.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Arkivredovisning och arkivering

Att ta hand om sitt arkiv innebär att beskriva och redovisa vad som finns däri men även att fysiskt vårda det. Kursens fokus ligger på att ta fram och förvalta arkivredovisning samt praktiskt arkivarbete. Torsdag 18 april 2024 9.00, Göteborg

Under kursen går vi igenom arkivredovisningens olika delar: klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivförteckning och arkivbeskrivning. Vi pratar om hur man tar fram, arbetar med och förvaltar dem. Vi går också igenom hur det praktiska arkivarbetet ska genomföras, vilka material som ska användas och hur en arkivlokal ska vara utformad. Kursen blandar föreläsning och övningar med utrymme för frågor.

Svenska kyrkans arkiv är en del av det nationella kulturarvet, därför behöver vi ta hand om dem. En del av att ta hand om arkiven är att framställa och förvalta sin arkivredovisning men arkiven behöver också fysiska förutsättningar för att kunna bevaras för lång tid framöver. 

Målgruppen är alla som arbetar med eller ansvarar för arkivfrågor inom Svenska kyrkan. 

1000 kr
Fika och lunch ingår

Torsdag 18 april 2024 9.00–16.00, Stiftskansliet i Göteborg 
Anmäl dig här senast den 4 april 2024