Foto: GettyImages

Arbetsgivarfrågor

Råd och utbildning i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor ges från stiftet framför allt som såld tjänst via HR-tjänsterna. I ledningsfrågor finns även stiftsadjunkt för ledning och organisation som stöd.

Tjänster inom HR

Syftet med servicebyråtjänster inom HR är att främja församlingarnas/pastoratens arbete inom arbetsgivarområdet och förenkla möjligheten att kunna anlita konsult som är insatt i kyrkans verksamhet och avtal.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi ger råd och utbildar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan.