Foto: GettyImages

Arbetsgivarfrågor

Råd och utbildning i arbetsgivarfrågor, såväl ledning och organisation ges från stiftet. Kontaktperson är stiftsadjunkt för ledning och organisation. Råd och utbildning i arbetsmiljöfrågor och riktat stöd till ledning är allt som oftast en uppdragstjänst. Kontaktperson är HR-specialist.

Två kvinnor tittar på en datorskärm. En manlig präst och en kvinna syns suddigt i bakgrunden.

HR-tjänster

Vi stöttar kyrkoherdar och chefer i de specifika utmaningar som just ni står i, inom alla HR-processer. Stiftskansliets stödorganisation fokuserar på just de frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv personaladministration.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi ger råd och utbildar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan.