Foto: Eva S Andersson

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan

Kontaktuppgifter till sjukhuskyrkans personal.

Rebecca Collin

Rebecca Collin

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, diakoniassistent

Ing-Marie Ekelund

Ing-Marie Ekelund

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon, arbetsledare

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Göteborgs domkyrkopastorat

Präst, sjukhuskyrkan

Monica Johansson

Monica Johansson

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon

Klara Roxbergh

Klara Roxbergh

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon

Louise Marmkvist

Louise Marmkvist

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon

Sture Kuhlin

Sture Kuhlin

Mer om Sture Kuhlin

Diakon, Smyrnakyrkan

Ann-Charlotte Lundgren

Ann-Charlotte Lundgren

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuspräst

Dragan Mijailovic

Mer om Dragan Mijailovic

Ortodox präst

Roland Stahre

Roland Stahre

Mer om Roland Stahre

Sjukhuspastor, Smyrnakyrkan

Sr Antonia Wurzer

Mer om Sr Antonia Wurzer

Katolsk nunna