Foto: Torgny Lindén

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan

Kontaktuppgifter till sjukhuskyrkans personal.

Arbetsledare

   Övrig personal

   Tillhör ej Sjukhuskyrkans arbetslag men är tillgängliga för kontakt.

   För dig som är patient

   Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna.

   För dig som är närstående

   Att stå bredvid någon som är sjuk, utan att kunna göra så mycket, kan vara svårt på olika sätt. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning.

   För dig som är personal

   Hos Sjukhuskyrkan är sjukhusets personal välkomna att samtala om det som rör livet, både privat och i arbetet.