En smal stig omgiven av högt gräs bland unga träd.
Foto: Shutterstock

Sjukhuskyrkan Sahlgrenska

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Vi finns för patienter, närstående, personal och vårdstuderande oavsett tro. Telefon 031 - 342 19 18 eller via sjukhusets växel 031 - 342 10 00. Adress: Blå stråket 5. Vi nås säkrast vardagar 9-11. Vårdpersonal når oss under beredskapstid via sjukhusets växel. Om du inte har möjlighet att komma till oss, kan vi komma till dig, där du är på sjukhuset.

Förändringar gällande beredskapstid

Från och med 1 februari 2023 är beredskapstiden pausad nattetid kl. 21-08. 

Vårdpersonal når oss som som vanligt via växeln fram till kl. 21, vardagar och helger. Kontakta nedanstående vid behov av mer info om Sjukhuskyrkans beredskap.

Gestaltning av själavård, Göteborgs domkyrka 10/10 klockan 18:00

En föreställning om själavård

Göteborgs domkyrka, 10 oktober klockan 18:00

Detta kan Sjukhuskyrkan erbjuda

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns för dig när livet griper tag.

En artikel om Sjukhuskyrkans arbete

Vandra tillsammans för en stund

Att hålla en hand eller hänga en ängel i ett träd. I Sjukhuskyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset står närvaron i fokus.

Krig och flykt

Här hittar du information om hur du kan hjälpa människor på flykt

Aktuellt från Sjukhuskyrkan Sahlgrenska

Prenumerera via RSS

För dig som är patient

Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna.

För dig som är närstående

Att stå bredvid någon som är sjuk, utan att kunna göra så mycket, kan vara svårt på olika sätt. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning.

För dig som är personal

Hos Sjukhuskyrkan är sjukhusets personal välkomna att samtala om det som rör livet, både privat och i arbetet.

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan

Kontaktuppgifter till sjukhuskyrkans personal.

Information about the Hospital Chaplains

If you are a patient or a relative/friend of a patient, or a student, or if you work in the hospital, you are welcome to contact us.

När någon dör

I livets slutskede, i dödens närhet, finns det ofta ett behov av att få prata. En önskan att få dela tankar om det som är, det som var och det som aldrig blev. Någon från Sjukhuskyrkan kan finnas som stöd för den som efterfrågar det.

Närbild på en person som håller fram några stenar i handflatorna.

Olika trossamfund i vården

Här finns kontaktuppgifter till andra trossamfund och information om Sjukhuskyrkans uppdrag.

Ingen behöver vara ensam när livet brister

Sjukhuskyrkans dörrar är öppna för alla. Här berättar personalen om sitt arbete.

Som människor kan vi inte vara likgiltiga inför någons lidande

Intervju med sjukhuspräst Henrik Gustafsson efter två år på Sahlgrenska, Göteborg