Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjukhuskyrkan Sahlgrenska

Sjukhuskyrkan vill vara ett viktigt inslag i vården av hela människan.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för själavård åt patienter och deras närstående, personal och vårdstuderande. 

Sjukhuskyrkans symbol: En spirande blomma, en avhuggen gren, ett kors. Sjukhuskyrkans symbol visar på tron, hoppet och Guds kärlek till varje enskild människa. Ur det sönderbrutna kan något nytt växa.

Det sker i samtal med enskilda och i grupp, stöd i kris, utbildning och ett regelbundet andaktsliv.

Sjukhuskyrkan vill vara en resurs i vården och vi har stor erfarenhet av möten med människor i utsatta situationer.