Sjukhuskyrkan Sahlgrenska

Sjukhuskyrkan vill vara ett viktigt inslag i vården av hela människan.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig på sjukhuset för patienter och deras närstående, men också för personal och vårdstuderande.
Telefon 031 – 342 19 18
Kvällar och helger kan vårdpersonal nå Sjukhuskyrkan via växeln 031-342 10 00.
Vår expedition finns vid Blå Stråket 5 och är öppen vardagar kl. 9-11 (ofta även under annan del av dagen).

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Det betyder att den representerar de kristna samfund som är medlemmar i Sveriges kristna råd, SKR.

Sjukhuskyrkan symbol är en blomma innesluten i ett kors. Blomman växer som ett nytt skott på en avbruten stam – en symbol för liv och kraft. Ur det brustna, ur det sönderbrutna, kan något nytt växa.

På grund av Corona-pandemin har sjukhuset begränsat vilka som får besöka sjukhuset. Vi har möjlighet att samtala med närstående utanför sjukhuset eller via telefon och videosamtal.

Sjukhuskyrkan är en resurs i vården och har bred erfarenhet av att möta människor i sjukdom, sorg och svårigheter. Denna omsorg har kyrkan gett namnet själavård.
Sjukhuskyrkans arbete består framför allt av stödjande och bearbetande samtal med enskilda eller i grupp. Dessutom arbetar Sjukhuskyrkan med krisstöd, utbildning och har andakter. Sjukhuskyrkan kan också hjälpa till med vigsel, dop, nattvardsfirande och avsked vid dödsfall.