Sjukhuskyrkan Sahlgrenska

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Vi finns för patienter, närstående, personal och vårdstuderande oavsett tro. Telefon 031 - 342 19 18 eller via sjukhusets växel 031 - 342 10 00. Adress: Blå stråket 5. Vi nås säkrast vardagar 9-11. Vårdpersonal når oss under beredskapstid via sjukhusets växel. Om du inte har möjlighet att komma till oss, kan vi komma till dig, där du är på sjukhuset.

Detta kan Sjukhuskyrkan erbjuda

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns för dig när livet griper tag.

Krig och flykt

Här hittar du information om hur du kan hjälpa människor på flykt

Aktuellt från Sjukhuskyrkan Sahlgrenska

Prenumerera via RSS

För dig som är patient

Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna.

För dig som är närstående

Att stå bredvid någon som är sjuk, utan att kunna göra så mycket, kan vara svårt på olika sätt. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning.

För dig som är personal

Hos Sjukhuskyrkan är sjukhusets personal välkomna att samtala om det som rör livet, både privat och i arbetet.

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan

Kontaktuppgifter till sjukhuskyrkans personal.

Information about the Hospital Chaplains

If you are a patient or a relative/friend of a patient, or a student, or if you work in the hospital, you are welcome to contact us.

När någon dör

I livets slutskede, i dödens närhet, finns det ofta ett behov av att få prata. En önskan att få dela tankar om det som är, det som var och det som aldrig blev. Någon från Sjukhuskyrkan kan finnas som stöd för den som efterfrågar det.

Närbild på en person som håller fram några stenar i handflatorna.

Olika trossamfund i vården

Här finns kontaktuppgifter till andra trossamfund och information om Sjukhuskyrkans uppdrag.

Ingen behöver vara ensam när livet brister

Sjukhuskyrkans dörrar är öppna för alla. Här berättar personalen om sitt arbete.