Pastoratets miljöarbete

I Göteborgs domkyrkopastorat pågår ett medvetet arbete för att minska belastningen på naturen.

Att med värme och omsorg vårda vår enda planet har ett värde i sig - eftersom naturen har ett värde i sig. Idag gör klimatkrisen detta arbete akut och brådskande. Därför ska domkyrkopastoratets miljöengagemang genomsyra all verksamhet och prägla hela det dagliga arbetet.
Här nedan finner du mer information om vårt miljöarbete och här kan du ladda ner vår hållbarhetsredovisning.

Pastoratets miljösamordnare

I pastoratet finns ett miljöråd med representanter från alla församlingar. Samordnare för miljöarbetet är Helena Granstedt Löfman. Kontakta gärna henne om du har frågor eller förslag.

Helena Granstedt Löfman

Helena Granstedt Löfman

Göteborgs domkyrkopastorat

Chefsstöd domprost, Verksamhetsutvecklare