Meny

Stefan Hiller blir Göteborgs nya domprost

Kyrkoherde Stefan Hiller, Borås, tillträder som domprost i Göteborg i höst när Karin Burstrand går i pension.

Stefan Hiller, som för närvarande tjänstgör som kyrkoherde i Borås pastorat och kontraktsprost i Redvägs och Ås kontrakt, prästvigdes i Göteborg 1996 och kommer ursprungligen från sydvästra Tyskland. Stefan Hiller har arbetat i bland annat Masthuggs och Råda församlingar och har varit kyrkoherde i Ljungskile och kontraktsprost i Uddevalla.

Stefan Hiller betonar sitt starka samhällsengagemang i sin vision av arbetet som domprost.

- Svenska kyrkan kan verkligen göra en viktig samhällsinsats, säger han. Det sociala arbetet kan inte lämnas över till det offentliga eller till bolag, vi måste visa att det finns andra värderingar också. Vi som kyrka kan använda våra resurser och strukturer för att stötta människor, säger han.

Stefan är en reflekterande och strukturerad person. Han gläds åt sitt nya uppdrag.

- Jag känner mig väldigt glad och hedrad över utnämningen och ser verkligen fram emot att börja min nya tjänst, säger han. Det är stort att företräda Svenska kyrkan i centrala Göteborg. Tillsammans med kyrkoråd och alla engagerade medarbetare bär vi ett viktigt uppdrag i staden.

Beslutet att anställa Stefan Hiller fattades ikväll den 16 april. Biskop Susanne Rappmann kommenterar:

- Jag är glad över beslutet och ser fram emot att Stefan Hiller blir ny domprost i Göteborg. Han har värdefulla erfarenheter av att skapa och leda ett stort pastorat. Han känner Göteborgs stad och stift. Genom sina år i Borås har han också lärt känna ett annat stift, vilket kan berika vårt stiftsarbete.  

Också Sara Waldenfors, kyrkorådets ordförande i domkyrkopastoratet, deltog i kvällens sammanträde och är mycket nöjd med beslutet.

- Stefan är en ödmjuk och tydlig ledare som ser kyrkan som ett vi. Han har ett stort engagemang i frågor som diakoni och kyrkans kontakter med kommunen och näringslivet. Hans drivkraft och förmåga att inge förtroende, reflektera och se större sammanhang kommer stärka domkyrkopastoratets till att ännu tydligare bli göteborgarnas kyrka, mitt i staden.

Stefan Hiller påbörjar sin nya tjänst i höst och tas emot i Domkyrkan i september.