Foto: Eva S Andersson

När någon dör

I livets slutskede, i dödens närhet, finns det ofta ett behov av att få prata. En önskan att få dela tankar om det som är, det som var och det som aldrig blev. Någon från Sjukhuskyrkan kan finnas som stöd för den som efterfrågar det.

Om önskemål finns kan Sjukhuskyrkan vara med vid ett avsked tillsammans med den närstående. Avsked kan ske på avdelning eller i Rum för avsked (som ligger vid bårhuset). På Sahlgrenska finns (förutom på de olika vårdavdelningarna) tre olika Rum för avsked. De ligger i anslutning till bårhuset på Gula stråket 10A. De tre rummen har olika karaktär:

– ett rum har en kristen utsmyckning, med ikontavla och ett dekorativt glasfönster
– ett rum är neutralt utsmyckat
– ett rum är för tvagning och klädning

Besök sker efter överenskommelse om tid med bårhusets personal, tel. 031-342 15 21, måndag – fredag kl. 07.30-14.00.
Om Sjukhuskyrkans närvaro önskas så kontakta först Sjukhuskyrkan 031 – 342 19 18.
Vid särskilda skäl kan ibland Sjukhuskyrkan ordna visning på bårhuset under lördag och söndag.

Stöd i sorg

När en människa dör och vi drabbas av sorg, reagerar vi på väldigt många olika sätt. För en del kan det vara som om hela tillvaron rämnar. Inget är som vanligt. Sorg kan ta sig många olika uttryck. Reaktionen efter en förlust påverkas av hur relationen varit och omständigheter kring dödsfallet. Alla tänkbara reaktioner är normala: starka känslor, liksom avtrubbning och likgiltighet. Tidigare erfarenheter och livssituation påverkar också behovet av stöd.
Gemensamt är dock att vi oftast mår väl av att dela svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta människor som har tid och ork att lyssna, kan vara ett gott led i sorgebearbetningen.