Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Någon att prata med

Har du behov av att prata med någon? Pastoratets präster och diakoner finns till för dig.

Präster och diakoner har självklart tystnadsplikt. Du kan vara anonym.

Det går också bra att kontakta:

Kyrkans jourtjänst i Göteborg
Ring jourtelefonen för att tala med en medmänniska. Telefonnummer 031-80 06 50.

Jourtjänsten är bemannad: vardagar kl 13-21, lördagar och helgdagar kl 16-21.

Det går också att maila jourtjänsten, mer information här

Jourhavande präst
Jourhavande präst kan du nå varje dag mellan kl. 21.00 - 06.00. Du ringer då 112 och blir kopplad.

Annedals församling

Anna Djurbäck

Anna Djurbäck

Annedals församling

Diakon

Joanna Kölsch

Joanna Kölsch

Annedals församling

Präst, Föräldraledig

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson

Annedals församling

Diakon

Nils Olandersson

Nils Olandersson

Annedals församling

Diakon

Cathrina Stålklint

Cathrina Stålklint

Annedals församling

Präst

Pierre Sund

Pierre Sund

Annedals församling

Präst

Domkyrkoförsamlingen

Elisabet Andersson

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Marie-Louise Bengtsson

Marie-Louise Bengtsson

Göteborgs domkyrkoförsamling

Komminister

Josefine Callenberg

Josefine Callenberg

Göteborgs domkyrkoförsamling

Komminister

Monika Gustafsson

Monika Gustafsson

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Birgitta Holmer

Birgitta Holmer

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Haga församling

Britta Svensson

Britta Svensson

Göteborgs Haga församling

Diakon

Katarzyna Warawko

Katarzyna Warawko

Göteborgs Haga församling

Komminister

Johannebergs församling

Niclas Bergenheim

Johannebergs församling

Komminister, Johanneberg

Mats Enander

Johannebergs församling

Präst, Johanneberg

Mattias Sundkvist

Johannebergs församling

Församlingsherde

Tyska Christinae församling

Vasa församling

Helena Ahlgren

Vasa församling

Diakon

Tore Bennshagen

Vasa församling

Komminister

Lars Widén

Vasa församling

Komminister