Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Här finns information om förtroendevalda i fullmäktige och kyrkoråd, samt protokoll.

Göteborgs domkyrkopastorat består av sex församlingar och styrs av ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Kyrkofullmäktige beslutar om pastoratets övergripande mål och verksamhet, kyrkorådet fungerar som pastoratets styrelse. Domprosten Karin Burstrand ingår i kyrkorådet och har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och administration.

Varje församling har också ett eget församlingsråd, som bland annat arbetar med utvecklingen av gudstjänster.