Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

För dig som är vårdpersonal

Sjukhuskyrkan är öppen för samtal om din tjänst och ditt liv.

Enskilda samtal

Vårdpersonal har mycket kunskap och ger stor omsorg åt sina patienter.
Att arbeta i ett människovårdande yrke är dock inte friktionsfritt.  Mycket kan hända i känslor och tankar, minnen och relationer. Sjukhuskyrkan finns till för dig.
Om du önskar kan du få samtal med någon av oss. Vi möter ibland tanken att samtal i Sjukhuskyrkan bara måste handla om religion. Vi som själavårdare har våra rötter i den kristna tron, du måste inte ha det. 
Du får i samtalet ta upp det du önskar tala om. För att din omsorg och empati skall kunna bestå i många år, behöver också du få stöd. Vi hälsar dig välkommen att kontakta oss för individuella samtal.

Avlastningssamtal

När svåra händelser sker på sjukhuset påverkar det våra känslor starkt. Så ska det vara, men det är också nödvändigt att bearbeta vad det gör med oss. Då kan avlastningssamtal i grupp vara ett användbart instrument. Vi kan vara samtalsledare i en sådan grupp. Man kan träffas en eller flera gånger. Kontakta oss, så kan vi tillsammans lägga upp det på lämpligt sätt.

Andaktsrum

Andaktsrummen är till för dig som personal, liksom för patienter och besökande på sjukhuset. De står öppna större delen av dygnet. 

Föreläsning

Önskar ni någon föreläsning av oss – kontakta oss gärna.  Här är några av de ämnen vi föreläst om: Det svåra samtalet, Möten och bemötande i vården, Etiska frågor, Livets slut och frågor som rör kristen tro eller andra religioner, Suicid, Livsfrågor inom psykiatrin.

Annan religion

Om personal, patienter eller närstående önskar kontakt med representant för annan religion eller annat kristet samfund, hjälper vi gärna till att förmedla kontakt.

Beredskap

Utöver ordinarie tjänstgöring på dagtid är vi nåbara genom vår beredskap, vilken vi har året om, på vardagar kl 17-08 samt alla helger dag och natt. 

Vem betalar?

De kristna församlingarna i Göteborg finansierar Sjukhuskyrkans arbete. Därför är enskilda samtal och alla övriga insatser helt utan kostnad för er.