Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

För dig som är patient

När man blir sjuk, då är ingenting som vanligt. Blir du patient på sjukhuset vill Sjukhuskyrkan vara till för dig.

Du kan få enskilda samtal. Du kan få hjälp att bearbeta det du är med om. 
Du kan få stöd i din livssituation eller den svårighet du befinner dig i. Om du önskar kan vi be för dig och dina närstående eller fira nattvard. 

Vi kan besöka dig på den vårdavdelning där du vårdas, för samtal vid sängkanten eller i ett avskilt rum på avdelningen. Om du orkar kan vi mötas i något av våra samtalsrum. 

Det finns två andaktsrum på sjukhuset. Där har vi regelbundet andaktsliv.  Andaktsrummen står öppna stora delar av dygnet för enskild bön och stillhet. 

Vem du än är, välkomnar vi dig att kontakta oss. Du kan själv höra av dig när du kommit till sjukhuset eller rentav innan du kommit hit. Du kan också be personalen på din avdelning att kontakta oss.
De kristna församlingarna i Göteborg bekostar Sjukhuskyrkans arbete. Därför är det kostnadsfritt för dig.