För dig som är närstående

Att stå bredvid någon som är sjuk, utan att kunna göra så mycket, kan vara svårt på olika sätt. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning.

Du kan själv ta kontakt med Sjukhuskyrkan eller be avdelningen ta kontakten åt dig. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner och andra kristna samfund.
Det finns tre andaktsrum för stillhet och bön på sjukhuset. Andaktsrummen står öppna stora delar av dygnet för enskild bön och stillhet. I kapellet vid Blå stråket 5 (som har kristna symboler) är det andakt varje vardag kl.12.45–13.00. Utanför kapellet finns böcker och kort till försäljning. Där finns också möjlighet att sitta och läsa. I andaktsrummet vid Bruna stråket 5 (utan religiösa symboler) är någon från Sjukhuskyrkan närvarande varje onsdag 11.30–12.00. Vid Blå stråket 5 finns också en moské, den är öppen 07.00-20.00.
Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i Göteborg finansierar Sjukhuskyrkans arbete med kyrkoavgiften respektive statliga bidrag. Därför är enskilda samtal och alla övriga insatser utan avgift.