Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

För dig som är närstående

Att vara anhörig eller nära vän till någon som blivit sjuk kan många gånger vara svårt.

Man känner sig lätt ensam, trött och maktlös.

Den som står bredvid kan behöva stöd i sin livssituation för att själv orka. 

Att då få dela sina tankar med en utomstående kan vara till god hjälp. Om det finns behov kan vi fortsätta samtalen en tid efteråt.
Vi hälsar dig välkommen att ta kontakt med oss!

Vi frågar inte efter någons tro eller medlemskap. Alla är välkomna.

De kristna församlingarna i Göteborg står för kostnaderna och därför är det utan kostnad för dig.
På sjukhuset finns två andaktsrum för allas behov av stillhet och bön.

I andaktsrummet i huvudbyggnaden finns en böneskål där du kan lägga böneämnen om du vill. Och utanför finns möjlighet att sitta ner och läsa någon tidning eller köpa böcker och kort.