Meny

Taizégudstjänst i Hagakyrkan

Välkommen till en meditativ gudstjänst med tystnad och sång. En chans att vila och reflektera. Börjar söndag 6 september kl. 19.30.

Hagakyrkan söndagar kl. 19:30 

6 september
11 oktober
1 november
6 december