Taizégudstjänst i Hagakyrkan

Välkommen till en meditativ gudstjänst med tystnad och sång. En chans att vila och reflektera.

Hagakyrkan söndagar kl. 19:30 
11 oktober
1 november
6 december

24 januari
7 februari
7 mars
5 april (måndag)
9 maj
13 juni