Meditativ gudstjänst med sånger från Taizé i Hagakyrkan

Nyhet Publicerad

En söndag i månaden firar Universitetskyrkan ekumenisk gudstjänst med sång, ljuständning, tystnad, en kort predikan och nattvard. Alla är välkomna.

Meditativ gudstjänst med sånger från Taizé
Hagakyrkan söndag kl 19

Våren 2024
4 februari
3 mars 
7 april 
12 maj 
2 juni