Foto: Magnus Aronsson / ikon

Någon att prata med

Bär du på funderingar som du vill dela med någon?

Det kan handla om kärlek, relationer, stress, tro, sorg, oro… oavsett anledning är du som student eller anställd vid Göteborgs Universitetet eller Chalmers välkommen att ta kontakt med en av oss för enskilt samtal.
Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Du behöver inte vara medlem i någon kyrka, alla är välkomna, oavsett tro eller livsåskådning. Det är du med ditt liv som är i fokus.