Skolkyrkan i Göteborg har upphört

För information om skolkyrkoarbete i Göteborg kontakta respektive församling.