Meny

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Här finns information om våra 36 begravningsplatser i Göteborg

En del av våra 36 begravningsplatser ligger för sig själva utan anknytning till en kyrkobyggnad och en del nära. De är av varierande storlek och från skilda tidsepoker. Gravar kan finnas på en stor gräsyta, i ett skogsområde eller i ett traditionellt indelat område. Då ofta indelade i kvarter med olika utformning och karaktär. Det finns cirka 117500 gravar på våra kyrkogårdar i Göteborg.

Donsö kyrkogård
Bild: Henrik Enarsson

Här finns information om alla 36 begravningsplatser i Göteborg - i menyn indelade i östra Göteborg, Hisingen, västra Göteborg och södra skärgården. De nås också direkt här i listan över kyrkogårdar. För varje kyrkogård finns korta beskrivningar med länk till begravningsplatserna. 

Det finns ytterligare fyra gamla kyrkogårdar ”ödekyrkogårdar” som sköts av kyrkogårdsförvaltningen men som inte längre används: Nylöse hospitalkyrkogård, Sankt Jörgens hospitalkyrkogård, Vedbacka ödekyrkogård och Örgryte kolerakyrkogård.