Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Besöksadress: Östra kyrkogården, kansliet, Nobelplatsen 5, 41657 Göteborg Postadress: Box 1526, 40150 GÖTEBORG Telefon:+46(31)7318080 E-post till Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Krematoriet i Göteborg

Krematoriet på Kvibergs kyrkogård består av två delar - ett ny och en gammal byggnad som är sammanlänkade. Här finns en stor kapacitet för kremationer med bästa möjliga reningsteknik som uppfyller alla gällande miljökrav.

Nya krematoriet på Kviberg, interiör entréplan
Nya krematoriet på Kviberg, interiör entréplan Bild: Hasse Jonsson

det nya krematoriet

En stram arkitektur med moderna byggmaterial och stora fönsterpartier gör att det är ljust och vackert i lokalerna. I den nya byggnadens övervåning finns 4 ugnar och intill finns ett anhörigrum för dem som vill följa kremeringen via en fönstervägg. I bottenplanet finns ett rum för avsked. Innanför entrén finns krematorieexpeditionen för bland annat uthämtning av urnor. Dessutom finns kontorsdel med sammanträdesrum.

DET gamla KREMATORIET

Det nya krematoriet är sammanlänkat med det gamla som finns i den byggnad som tidigare var Helga korsets kapell. Det äldre krematoriet togs i bruk hösten 1999.

Bilder från nya krematoriet

Arkitektorisk beskrivning av nya krematoriet

”Årets vinnare av Per och Alma Olssons pris spänner över hela skalan från det storslaget monumentala till det finstämt sirliga.

På håll en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder. I avskedet från en nära anhörig.

På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpturerade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till flortunna ark. Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinllighet och experimentlusta å andra.

Interiören är genomtänkt i material och detalj och hela byggnadsverket är utfört med stor precision och utstrålar just den värdighet som situationen kräver.

Resultatet är en arkitektur som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Motiveringen för priset ”årets byggnadskonst 2018” till Göteborgs krematorium i Kviberg

Arkitekt Peter Erséus från Erséus Arkitekter AB svarar för arkitekturen.