Meny

Fridhems kyrkogård

I skärningen mellan landet och staden på Hisingen ligger Fridhems kyrkogård.

Fridhems kyrkogård invigdes den 20 november 1968 av kontraktsprosten Nils Oderstam. Här ligger sedan 1985 Göteborgs största minneslund med en yta på två hektar.

Fridhem är en kyrkogård som har stora naturområden inom sina gränser samt rikligt med löv och barrskog. Från början fanns en vandringskyrka som provisoriskt kapell, men 1982 invigde biskop Bertil Gärtner det nuvarande kapellet.

Antal gravar: 5 627. Yta: 87 ha. 
Gravskick: kistgravar, urngravar och minneslund.
Det är tillåtet att köra bil på kyrkogården.

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Adress: Vid Fredenslundsvägen (Karta) (Google Map)