Kontakt / Personal

Välkommen att kontakta oss!

Församlingsexpeditionen:

Telefontid månd, tisd, torsd, fred 8.00-12.00 och onsdagar 13.00-15.00 men vi är ofta där på andra tider också.    Telefon 0370-92060
e-post: gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se 

Expeditionen finns i församlingshemmet på Järnvägsgatan 52, 335 30 Gnosjö.
Där har all personal utom kyrkvaktmästarna sina arbetsrum. Dit skickar man all post (även kyrkvaktmästarnas). Där kan du också möta oss. 
Bestäm tid eller ring först om du vill vara säker på att vi är inne.

Fakturaadress : 

Gnosjö pastorat,

Fack 77802429

Box 15018

750 15 Uppsala


 

    Kyrkofullmäktiges ordförande Anders Friborg

     

    Kyrkorådets ordförande Stefan Lundell Tel. 076-789 93 90 
    lundell.gnosjo@gmail.com