Medlem i Svenska kyrkan i Gnosjö pastorat

Din kyrkoavgift går bland annat till...

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 • Kyrkans barn och ungdomsverksamhet. I Gnosjö pastorat har vi grupper för åldrarna 0-18 år.
 • Hembesök och besök på äldreboendena. Varannan vecka har vi i Gnosjö gudstjänster på äldreboendena.
 • Gemenskapsträffar för alla åldrar, daglediga, ensamma och familjer. Allt från elvakaffe, SPA-dagar, musikquiz, Öppet Hus, konserter, föreläsningar, frukostar, soppluncher, gymnastik för kropp och själ och mycket mer.
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda.
 • Arbete i krissituationer en ekumenisk POSUM grupp, samtalsstöd m.m.
  Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
 • Gratis eller subventionerad familjerådgivning.
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker. Gudstjänster och andakter under vardagar och helger.
 • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 • Stöd till de som sörjer.
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
 • Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.