Meny

Kyrkogårdsförvaltningen

Gnosjö kyrkogård ligger vackert alldeles intill sjön vid Gnosjö kyrka. Där har också våra vaktmästare sitt kontor.

Gravskick


Kistgrav

I en kistgrav gravsätts kistan direkt i jorden. I de flesta kistgravarna finns det plats för två kistor. Gravrättstiden är 25 år, därefter kan gravrätten förlängas med 15 år i taget till en kostnad av 1000:-. (2019)

Urngrav
Gravsättningen sker efter kremering och att askan lagts i en urna. Möjlighet finns att välja plats för stående eller liggande gravsten med blomrabatt. Urnor kan också gravsättas i redan befintliga kistgravar. Gravrättstiden är 25 år, därefter kan gravrätten förlängas med 15 år i taget till en kostnad av 1000:-. (2019)

Minneslund
Gravskicket är anonymt och inga gravanordningar eller namnskyltar får sättas upp. Utsmyckning får endast ske i form av snittblommor och gravljus/värmeljus på anvisad plats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättning. Endast askan gravsätts, inga urnor används. Gravrätt upplåts inte.

Askgravplats   (se bild)                                                                                                  
Här kan man välja om urna skall användas eller om askan skall gravsättas utan urna. Anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen. Du får välja den plats du tycker bäst om. Skylt med den gravsattes namn sätts upp av förvaltningen på stenen vid den platsen. Begränsad smyckning snittblommor och mindre lykta. Upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Kostnad 7000:- (2017). I detta pris ingår namnskylt och skötsel i 25 år. För fler gravsättningar i samma gravrätt tas en avgift ut för ny skylt och skötsel.

Vad är en gravrätt?
Rätten till gravplats kallas gravrätt. Varje gravrätt skall ha en antecknad gravrättsinnehavare. Finns det ingen anhörig till den avlidne som vill/kan vara gravrättsinnehavare är det huvudmannen för begravningsverksamheten (kyrkan) som antecknas. Gravrättsinnehavaren har bl.a. skyldighet att hålla gravanordningen/planteringen, om sådan finns, i ordning.  Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem eller vilka som i framtiden får gravsättas i graven. Flera personer kan antecknas som gravrättsinnehavare. Gravrätten är på 25 år och kan därefter förlängas med 15 år i taget. 1000:- (2019)

Gröna skyltar
Kyrkan är skyldig att upprätthålla ett gravrättsregister. Därför söker vi gravrättsinnehavare till de gravrätter som saknar innehavare. Ett led i detta är att vi satt ut gröna skyltar på de gravar där vi inte vet vem som är gravrättsinnehavare.

Gravskötselavtal
I ett gravskötselavtal ingår: 
*Påskliljor inför påsk  
*Vårplantering  
*Sommarplantering
*Ljungplantor 
*Granris  

*Krans
*Tvätt av gravsten vid behov
*Skötsel och tillsyn
*Klippning och trimning av gräs intill gravvården

Priser 2019:   1 årsavtal       1300 kr
                      3 årsavtal       3900 kr