Gnosjö församling

Barn- och ungdomsverksamheten Gnosjö

Barn- och ungdomsverksamhet startar vecka 35.

Musik

Välkommen till våra körer och vår musikverksamhet för barn.

Nu hittar ni pastoratets gudstjänster under "Kalender"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikastund efter en förbönsgudstjänst.