Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diakoni

Diakoni - Kyrkans sociala omsorg. Vår församling vill arbeta med att människor mår bra både till kropp och själ.

Kyrkans sociala omsorg.

Behöver du ha någon att prata med om livet, relationer, Gud eller något annat viktigt? Vår församling vill arbeta så att människor mår bra både till kropp och själ; vi vill tillsammans, i ömsesidig gemenskap hjälpa människor i olika livssituationer.  
Vi arbetar bland annat genom hembesök,uppvaktningar, enskilda samtal, gemenskapsgrupper, resor, olika gruppverksamheter m.m. Vi besöker äldreboenden.
Diakonin är till tjänst för alla som av olika anledningar behöver stöd och hjälp.
Vem som helst kan någon gång i livet behöva prata om sina bekymmer och frågor och bli lyssnad på.  Vi har tystnadsplikt och för ingenting vidare som inte du själv vill.