Begravning - ej medlem i Svenska kyrkan

Till dig som inte tillhör Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har riksdagens uppdrag i de flesta av Sveriges kommuner att sköta begravningsväsendet. Alla personer som är skrivna i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift. Med begravningsavgiften betalar du bla rätten till en gravplats, grävning och återfyllnad av graven, lokal för begravningsceremonin, kremering mm. Det du måste tänka på är bla att begravningsceremoni i kyrkan och präst inte ingår i begravningsavgiften. Lokaler som vi tillhandahåller för sk borgliga begravningar är Gnosjö församlingshem, Åsenhöga församlingshem, Källeryds församlingshem och Kävsjö församlingshem.

För att få hjälp med begravningsförrättare (officiant)  kan du kontakta en begravningsbyrå eller kommunens utsedde begravningsombud.

Begravningsombud Gnosjö

Arne Henrysson 

Telefon: 070-982 80 68

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Läs mer om vad begravningsombud gör och vem som tillsätter dem