Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnverksamheten Hillerstorp

BARNGRUPPER I KYRKANS HUS våren 2019 med start v.4

MÅNDAGAR

Vuxen-Barn kl.10-12 Fika 10kr, Barn i centrum även mor och farföräldrar välkomna!

Kyrkans Unga åk.5-7 kl.13.30-16.30

Barntimmen från 3-5 år kl.16.30-17.45.

TISDAGAR

10.00 Promenad och fika, från barnvagn till rullator.

 

ONSDAGAR

Kul efter skolan för f-klass- åk.4 kl.13.30-16.30.

Kyrkans Unga kl.18.00-20.00 från åk 7.

Ledare för barngrupperna är Maria Karlsson och Birgitta Kantojärvi.

Kontakta Maria på 0370-92070 eller Birgitta via mail:birgitta.kantojarvi@svenskakyrkan.se