Barnverksamheten Åsenhöga

ALL BARNVERKSAMHET I PASTORATET ÄR PAUSAD TOM 24/11 PGA ÖKAD SMITTSPRIDNING AV COVID-19. DÄREFTER TAS ETT NYTT BESLUT. 

 

BARNGRUPPER I ÅSENHÖGA FÖRSAMLINGSHEM 

Åsenhöga:

Tisdagar

Vuxen&Barn kl. 10.00-12.00

Tisdagskul Pojkar F-klass-åk 2  Hämtas i skolan -16.00(dropp ut 16-16.30)

Onsdagar

Onsdagsbus Flickor F-klass-åk2 Häntas i skolan -16.00(dropp ut 16-16.30)

Onsdagshäng åk4- 16.00-18.00 ( dropp in 16-16.30)

Anmälan till grupperna görs till:

Ann-Kristin Stigemyr Gunnarsson 0370-92071

eller annkristin.gunnarsson@svenskakyrkan.se

OBS! Begränsat antal platser