VARNING!!!!!

Det har kommit till vår kännedom att två personer rört sig i vår bygd och ringt på hos äldre personer och erbjudit sig att putsa fönster. Medan en putsar fönster har den andre plockat på sig saker. Man uppger sig vara skickad från kyrkan och att “prästen ska betala fakturan”. DETTA ÄR INTE SANT Kyrkan tillhandahåller inte denna tjänst. Vi uppmanar till att inte släppa in dessa bedragare och att kontakta polisen omgående.