Foto: Lotta Neurén

Våra kyrkogårdar

Gamla och Nya kyrkogården

I Glimåkra har vi Gamla och Nya kyrkogården som omger Glimåkra kyrka. På kyrkogårdarna i Glimåkra finns kistgravplatser för jordbegravning i kista där även en eller flera urnor kan gravsättas. Här finns också en urnlund och en minneslund. Läs mer om våra gravskick här.

Hjärsås kyrkogård

I Hjärsås finns Gamla, Nya, Södra kyrkogården och Mellankyrkogården. Alla ligger i anslutning till Hjärsås kyrka. Här finns kistgravplatser för jordbegravning i kista som även kan användas för urnor. På Södra kyrkogården, vår nyaste kyrkogård, finns en urngravplats som är reserverad för urnor. Här finns också en naturlund för liggande naturstenar och en minneslund. Nyligen har även en askgravplats anlagts, som är till för urnor.

Sibbhults kyrkogård

På Sibbhults kyrkogård vid Sibbhults kyrka finns en urngravplats där liggande gravstenar får användas och en minneslund.